Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

De weduwe van Sarefat | Samen vieren

Pijl naar links Ideeën

Dit tweede deel van een kliederkerkbijeenkomst duurt ongeveer een kwartier tot twintig minuten. Het ontdekte verhaal komt altijd terug. Kies de elementen die passen bij jouw doelgroep. Denk aan een gebed, een of meer liederen en het vertellen van het bijbelverhaal. Zorg voor afwisseling, voor aansprekendheid voor verschillende generaties en dat de viering ook te begrijpen is voor mensen die niet (vaak) in de kerk komen.

Manieren om het verhaal te vertellen / uit te beelden.

 • Laat zien waar het verhaal in de Bijbel staat (Oude Testament, eerste deel van de Bijbel) en in welk bijbelboek. Waar staat dit bijbelboek ongeveer in de Bijbel? Laat de deelnemers zo vertrouwd raken met de Bijbel als (fysiek) boek.
 • Lees het verhaal uit de Bijbel in Gewone Taal (1 Koningen 17:7-16) of uit een kinder- of jeugdbijbel. Of vraag of iemand het leuk vindt om het verhaal voor te lezen. Sta kort stil bij de uitleg van de woorden:
  • Sarefat (een stadje, waar lag deze plaats, hoe ver was dit lopen voor Elia?)
  • weduwe
  • hongersnood (geen regen)
 • Lees het verhaal voor en laat een paar levende dia’s zien (die je vooraf hebt klaargezet)
 • Laat op een scherm een paar schilderijen van het bijbelverhaal zien (via Google te vinden of zie de bijlage)
 • Laat een kruikje en een schaal zien in de stijl van het Midden-Oosten.(Gebruik een kruikje van de werkvorm ‘Kruikjes overgieten’)
 • Lees aanvullend een ervaringsverhaal voor van een kind dat in armoede opgroeit in Nederland. (Gebruik bijvoorbeeld ‘Ervaringsverhaal Armoede in Nederland’ of kies een verhaal over iets wat je recent in je eigen omgeving hebt gehoord of in de krant hebt gelezen. 
 • Laat bijvoorbeeld deze plaatjes zien terwijl het verhaal wordt voorgelezen.
 • Op www.creatiefkinderwerk.nl vind je een goocheltruc bij het verhaal van de weduwe van Sarefat (‘Diminishing milk'). (Je hebt hiervoor een registratie nodig). 
 • Gebruik de resultaten van de Eerlijk Delen Quiz als inleiding op de viering. Ga in je viering in op het thema delen en wat daar moeilijk of leuk aan is. Je kunt de quiz ook gebruiken als Kahoot quiz in de viering waarbij je de bezoekers live via hun mobiele telefoon de antwoorden laat invullen en de resultaten via een beamer direct op het scherm laat zien. Of stel de quizvragen en laat de deelnemers staan/zitten op een bepaalde plek of een gekleurd papier omhoog houden om hun antwoorden kenbaar te maken. De twee laatste open vragen laat je ze vertellen aan hun buurman/vrouw.
 • Bespreek de woordzoeker Eerlijk Delen en vertel eventueel wie de winnaars zijn. 
 • Maak het thema delen zichtbaar:
  • Geef een groot brood door (bijvoorbeeld de platte broden die je gebakken hebt bij het ontdekken). Laat iedereen er een stukje afscheuren en die aan zijn buurvrouw/man geven. Dit symboliseert wat er in het bijbelverhaal gebeurt: delen van wat je hebt, en dan is er genoeg voor iedereen.
  • Zet twee grote glazen bakken neer. Een vol met spekjes en de ander leeg. Wie wil de volle bak hebben? En wie de lege? Wat kan je met de volle bak doen? Nog zichtbaarder wordt het als je bijvoorbeeld de deelnemers in twee groepen verdeeld en de ene groep de volle bak geeft en de andere de lege. Wat doen de kinderen? Hiermee kun je voortborduren op het thema 'delen', je laat zien hoe moeilijk dat soms is, maar ook hoe goed en leuk delen kan zijn.
  • Maak vooraf een mand met briefjes met goede wensen. Deel die uit. Of: geef iedereen een briefje en laat er een wens voor een ander opschrijven. Verzamel die en deel ze weer uit. Zo gaat iedereen weg met een goede wens. En zo laat je zien dat je altijd iets hebt wat je aan iemand kan geven, ook als je denkt dat je niets hebt. Zoals de weduwe, die iets aan Elia gaf van wat ze gewoon in huis had.
 • Hang een groot vel op met deze tekst van Elia: "Maakt u geen zorgen. [...] Want er zal steeds genoeg zijn..." (1 Koningen 17:13,14). Stel twee vragen:
  • Welke zorg wil jij bij God brengen? Of: Waar wil jij je minder zorgen over maken?
  • Van welk 'genoeg' wil jij komende week iets delen? of: Waar heb jij genoeg van en hoe kun je dat met iemand delen de komende week?
   Laat mensen de antwoorden op briefjes schrijven en deze op het vel papier plakken rondom de woorden 'maak je geen zorgen' en/of 'er zal steeds genoeg zijn'.
 • Gespreksvragen voor bij de overdenking:
  De vrouw antwoordde: 'Ik heb helemaal niets meer in huis. Alleen nog wat meel in een pot, en een restje olijfolie in een kruik. (1 Koningen 17:12)
  • Wat betekent het om heel weinig te hebben, om arm te zijn? Dat je honger hebt? Dat je niet met andere kinderen/mensen mee kan doen? Wat kun je dan niet, wat heeft dat voor impact op je leven?
  • Denk eens aan mensen in armoede in bijvoorbeeld India die niets anders hebben dan de kleren die ze aanhebben, geen huis en spullen. Of mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of overstromingen. Ben je een ander persoon als je zo weinig of niets hebt? Ben je minder waard?
  • Na de woorden van Elia is er genoeg, de weduwe kan delen van wat ze in huis heeft, het raakt niet op. Wij kunnen soms kijken naar wat anderen hebben, en vergeten wat we zelf te delen hebben met anderen.
   • Wat was een mooi moment dat jij iets deelde met een ander?
   • Wat heb ik om te delen? Bijv. vriendschap, bijles, boodschappen voor iemand doen, tekening maken etc.
  • Het verhaal gaat ook over vertrouwen. De weduwe vertrouwt op God, Elia vertrouwt op God. De zegen van God komt over het eten en er is genoeg. 
   • Waarin zou jij graag meer op God vertrouwen? Teken of schrijf dat op een briefje. Vouw het briefje dubbel. Verzamel de briefjes in een kruik.
   • Als we zelf niet genoeg geld hebben, kan vertrouwen best lastig zijn. Je kunt zien dat God de vrouw helpt: Hij stuurt Elia en helpt daarmee de weduwe. Hoe helpt God ons? En hoe/wanneer kunnen wij een Elia zijn voor iemand die het moeilijk heeft?
  • Een ander thema in het verhaal is gastvrijheid. Sommige culturen vinden het onbegrijpelijk dat de vrouw zegt niets aan Elia te willen geven. Juist in het Midden-Oosten is gastvrijheid het hoogste goed, je geeft je gasten altijd wat ze nodig hebben.
   • Waarom wilde de weduwe eerst niks geven aan Elia?
   • Hoe zou het kunnen dat ze uiteindelijk toch eten gaat maken voor Elia, terwijl het haar laatste eten is?!
   • Wanneer werd jij voor het laatst ergens gastvrij ontvangen? Hoe was dat?

Liederen

Bij een kliederkerkviering horen natuurlijk ook liedjes. Wissel liedjes voor kinderen en volwassenen af. Zorg voor de tekst op papier of beamer. Een aantal suggesties:

Gebedsvormen

 • Je kunt God danken door stil te staan bij de activiteiten die jullie samen hebben gedaan. Noem de namen die zijn genoemd bij de ontdek-activiteit ‘Aandachtsmuur’ en gebruik eventueel een tafel met kaarsjes of waxinelichtjes zodat iedereen een kaarsje kan aansteken voor de persoon op zijn/haar briefje. Of haal alle briefjes met namen van de muur en doe die in een kruik/doos, en breng die bij God. Spreek een gebed uit over de kruik/doos, geef een zegen mee voor de levens van mensen die op de briefjes staan.
 • Laat mensen zorgen opschrijven die ze bij God willen brengen. De briefjes brengen ze naar een kruik. Vanaf de kruik wordt een kaarsje aangestoken of mee terug genomen. (Met Gods licht lichter door het leven gaan.)
 • Sluit af met een zegenlied, bijvoorbeeld Gebed om zegen (Sela)

Andere ideeën

 • Houd een collecte van de zelfgemaakte bankbiljetten. Hoe is het om iets zelfgemaakts weg te geven? 
 • Je kunt ook stilstaan bij het woord collecte en vertellen dat dat in een kerk altijd gebeurt (of op straat). En aan de bezoekers vragen waarom ze denken dat dat in de kerk gebeurt. Daarbij kun je een paar deelnemers vragen hun  zelfgemaakte bankbiljetten te laten zien en ze laten vertellen welke boodschap ze ermee willen doorgeven. Je kunt ook vragen waar deelnemers hun geld aan zouden willen geven als er een echte collecte gehouden wordt.
 • Je kunt een echte collecte houden. Kies een doel bij jullie in de buurt, of kies een project van Kerk in Actie.