Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek aan de hand van een voorwerp

Pijl naar links Ideeën

Aan de hand van een voorwerp vindt er een goed (geloofs)gesprek plaats. Waarom koos een gemeentelid juist voor dat ene voorwerp?

Hoe werkt het?

Deze werkvorm heeft een gespreksleider nodig die tevens zorgdraagt voor de voorbereiding.

Vooraf
Als de deelnemers aan het gesprek vooraf bekend zijn, kunnen ze vóór de bijeenkomst schriftelijk een verzoek krijgen om iets van thuis mee te nemen: ‘Neem iets mee van thuis wat voor jou van betekenis is voor je geloof / levensbeschouwing / manier waarop je in het leven staat. Een voorwerp, een afbeelding of foto, een bijbeltekst of gedicht, een lied, een tekst…’

Het gesprek
Een ruime zaal kan handig zijn, maar het kan ook gewoon in een huiskamer. Zet de stoelen voor de deelnemers in een kring. Na een welkom/opening/inleidend woord vraagt de gespreksleider wie wil beginnen. Laat deze persoon zijn of haar ‘voorwerp’ tonen (of horen) aan de andere deelnemers en vertellen waarom hij of zij hiervoor gekozen heeft. Het kan zinvol zijn om af te spreken dat andere mensen verhelderende vragen mogen stellen. Maar let op: geen beoordelingen en geen discussie.

Doorpraten na afloop
Een rondje waarin mensen aan het woord komen is waardevol en op zich voldoende. Als er behoefte aan is, kan nog doorgepraat worden over zaken die aan de orde kwamen.