Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over Jezus aan de hand van afbeeldingen

Pijl naar links Ideeën

Ontdek met behulp van uiteenlopende afbeeldingen wie Jezus voor u en voor uw gemeenteleden is.

Hoe werkt het?

Deze werkvorm heeft een gespreksleider nodig die tevens zorgdraagt voor de voorbereiding.

Voorbereiding
Verzamel afbeeldingen van Jezus. U vindt deze onder meer in de kunst (iconen/kruisbeelden van Rembrandt tot Gauguin/Chagall), in kinderbijbels en in zendingskalenders (Jezus vanuit een andere cultuur). Zorg voor een gevarieerd aanbod en genoeg afbeeldingen. Maak een kleurenkopie of gebruik het origineel. A4 is een goede grootte. Wilt u de afbeeldingen bewaren, plastificeer ze dan.

De bijeenkomst
Een ruime zaal kan handig zijn, maar het kan ook gewoon in een huiskamer. Leg de afbeeldingen neer of hang ze aan een wand. Zet de stoelen voor de deelnemers in een kring.

Na de opening / een inleidend woord vraagt u de deelnemers in stilte langs de verschillende afbeeldingen te lopen. Stel de vraag: ‘Wie is Jezus voor jou? Kies uit alle afbeeldingen één die je aanspreekt. Neem die afbeelding mee naar je plaats.

Laat iemand in de kring beginnen om zijn of haar keuze te laten zien en te verwoorden waarom hij/zij juist deze afbeelding gekozen heeft. U kunt er (als gespreksleider) voor kiezen om allereerst een rondje te houden waarin alle deelnemers hun keuze laten zien en aangeven wat ze erin zien. U kunt ook gelijk al meer interactie inbouwen door de anderen de gelegenheid te geven om verdiepende vragen te stellen aan degene die aan het woord is. Let wel: dat zijn vragen die ingaan op wat de spreker verteld of getoond heeft.

Als gespreksleider bent u alert op beoordelende reacties van anderen.

Doorpraten
Als het rondje is voltooid kunt u de bijeenkomst afronden. U kunt ook doorgaan. Tijdens de ronde zijn er verschillende uitspraken over Jezus gehoord; daar kan over doorgepraat worden. U zou ook met elkaar een stukje uit de Bijbel kunnen lezen om het gesprek te verdiepen. Let er wel op dat het Bijbelverhaal de ervaringen van de deelnemers (in de ronde) niet plat slaat, maar dat de deelnemers ook nu weer alle ruimte krijgen voor gesprek.