Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over goed en zinvol leven

Pijl naar links Ideeën

Veel mensen verlangen ernaar om echt, zinvol en goed te leven. Dat brengt pas werkelijk geluk. Emeritus predikant ds. Jacob Westland schreef vanwege dit verlangen het boekje 'Goed en zinvol leven. Levenswijsheid, deugd en geluk in bijbels perspectief'. Met deze gespreksvragen kunt u zinvol over dit boekje in gesprek.

  1. Wat vindt u van de gedachte dat de rechte relatie met de God van de Bijbel beslissend is voor een goed en zinvol leven?
  2. Wat betekent de kruisdood van Christus, waarin volgens het Nieuwe Testament de wijsheid van God haar kern vindt, voor die relatie?
  3. Is er ook wijsheid te vinden in niet-christelijke levensbeschouwingen en religies? Zo ja, hoe kunnen we daarmee omgaan?
  4. Vergelijk de vrucht van de Heilige Geest (hoofdstuk 5) met de Griekse deugden (hoofdstuk 4). Wat zijn de overeenkomsten? En wat is het kenmerkende verschil?
  5. Wat is mindfulness? (hoofdstuk 8) Hoe kunnen we daar in onze hectische tijd als christenen onze winst mee doen? Wat zijn hier de valkuilen?
  6. Bent u het eens met de gedachte dat we als christenen vandaag de dag wel wat meer dapperheid kunnen gebruiken? (hoofdstuk 10)
  7. Kunt u zich een werksituatie voorstellen, die een goed en zinvol leven in de weg staat? Zo ja, welke?

Het boekje 'Goed en zinvol leven' is een deeltje in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond en verschenen bij uitg. Groen in Heerenveen. Verkrijgbaar voor € 13,50 in de (christelijke) boekhandel of online te bestellen