Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Stappenplan 'Vraag kinderen en jongeren om raad'

Pijl naar links Ideeën

Wil je dat je gemeente een thuisplek is voor kinderen en jongeren? Zoek je een manier om kinderen en jongeren mee te laten denken over ‘grote’ vragen in je gemeente, maar weet je niet hoe? Deze tool kun je gebruiken om je plannen uit te voeren! (In de tekst hebben we het voor de leesbaarheid vaak over kinderen, maar het stappenplan en de bijeenkomsten zijn voor zowel kinderen als jongeren.)

Drie stappen

De tool bestaat uit drie stappen die je kunt doorlopen om kinderen en jongeren niet alleen om advies te vragen, maar ook echt iets met hun inbreng te doen. Eerst krijg je een kort overzicht van het stappenplan, daarna wordt iedere stap extra toegelicht en wordt een voorbeeld gegeven hoe je de stap in de praktijk uit kunt voeren.

Nodig: een vraag binnen de kerk waar nog geen vaststaand antwoord op is en waar creatieve inbreng wordt gewaardeerd.

Stap 1: Informatie ophalen

  • Degene die de vraag heeft bedacht (de opdrachtgever) presenteert de vraag aan de kinderen of jongeren.
  • De opdrachtgever deelt de voorwaarden waar het idee aan moet voldoen.
  • De kinderen of jongeren stellen vragen aan verschillende betrokkenen (mensen die iets te maken hebben met de vraag)

Stap 2: Brainstormen en uitwerken

  • De kinderen of jongeren bedenken in een groep of meerdere groepjes verschillende ideeën.
  • Uit de ideeën kiezen de kinderen of jongeren (per groepje) een idee uit dat zij het beste vinden.
  • De kinderen of jongeren maken een creatieve presentatie van het gekozen idee.

Stap 3: Ideeën presenteren

  • De kinderen of jongeren presenteren hun idee aan de opdrachtgever en betrokkenen.
  • Bij meerdere groepjes, kiest de opdrachtgever een idee.
  • Er wordt een planning gemaakt voor het uitvoeren van het idee.