Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Twintigers: betrokken rond de studiefase

Pijl naar links Ideeën

Een belangrijke fase voor veel (bijna) twintigers is de periode waarin ze studeren. Tegelijk is dat voor veel kerken een periode waarin ze lastiger contact kunnen houden met studenten: ze zijn druk en wonen soms in de stad waar ze studeren. Vijf suggesties om als kerk juist rond de studiefase betrokken blijven bij twintigers.

1. Het gaat niet om wat je doet, het gaat erom dat je er bent

Belangrijk uitgangspunt in al het jeugdwerk is dat het niet draait om activiteiten en grote groepen, maar om de relatie die je onderhoudt met jonge mensen. Wanneer jongeren gaan studeren is het organiseren van activiteiten met en voor hen niet altijd haalbaar of handig. Dat geeft niet, als je maar met hen in contact blijft. Blijf geïnteresseerd en onderhoud op een of andere manier contact. Zo is er een kerk die op visite gaat bij jongeren voordat ze op kamers gaan wonen. Tijdens zo'n gesprek kan ook worden besproken hoe het wederzijdse contact tijdens de studieperiode wordt vormgegeven.

2. Geef ruimte aan lastige vragen

Voor sommige studenten brengt hun studie vragen met zich mee over hoe hun geloof zich verhoudt tot wetenschap. Of ze merken dat voor veel leeftijdsgenoten én docenten het idee dat er een God zou zijn totaal niet leeft. Weer anderen komen juist zichzelf tegen: ze ervaren te veel druk of merken dat ze ‘verkeerd’ hebben gekozen. Geef ruimte om zulke ervaringen en vragen te bespreken, bijvoorbeeld in een groepje of een-op-een. Hierbij kun je wellicht oudere gemeenteleden betrekken die deze ervaring herkennen vanuit hun eigen studietijd en daar zelf een weg in hebben gevonden.

3. Overleg wat studenten zelf willen

Bespreek met (aankomende) studenten hoe ze zelf contact willen houden. Hoe kijken ze aan tegen hun studieperiode? Wat verwachten ze van de kerk in hun huidige en nieuwe woonplaats? Hoe vaak komen ze terug, bijvoorbeeld in het weekend? Zouden ze elkaar dan willen zien? Of vinden ze het fijn deel uit te maken van appgroep? Er zijn studenten die op basis van zulke gesprekken ervoor kiezen om bijvoorbeeld maandelijks op zondag samen te eten. Je kunt zo’n gesprek koppelen aan het moment dat je eindexamenkandidaten opzoekt om ze te feliciteren of succes te wensen.

4. Verwijs naar initiatieven in hun studentenstad

Wanneer een student op kamers gaat wonen, kun je ook verwijzen naar initiatieven die daar te vinden zijn. In veel studentensteden zijn studentenpastores, waar studenten terecht kunnen met vragen en zich aan kunnen sluiten bij groepen. En voor christelijke studenten vormt de studentenvereniging niet zelden een tijdelijke kerk; verwijs studenten daarheen. Ook dan blijft het wel belangrijk om in hen geïnteresseerd te blijven. 

5. Afgestudeerd, en dan? 

Na een studie komt een deel van de studenten weer terug naar de woonplaats waar ze eerder woonden. Ze trekken weer bij hun ouders in of vinden een eigen huis. Als er gedurende de studietijd contact is gebleven, kan het contact vrij gemakkelijk een vervolg krijgen. Bespreek samen op welke manier geloof en kerk voor hen vorm kunnen krijgen. Luister goed naar hen en maak samen met hen keuzes waarin zij zich herkennen en waar ze mee verder kunnen op hun verdere geloofs- en levensweg.

Bekijk ook: