Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Geloofsgesprek aan de hand van 60 woorden

Pijl naar links Ideeën

Voor aan de hand van zestig geloofswoorden in groepjes het geloofsgesprek en ontdek wat geloven voor de ander betekent. 

Hoe werkt het?

Vooraf

Rechts van deze pagina vindt u een download met daarin zestig ‘geloofswoorden’. Maak kaartjes waarop deze woorden staan. Dat kan eenvoudig op de computer. Print ze uit en kopieer de vellen met woorden. U maakt zoveel kaartensets als er groepjes gevormd gaan worden. Knip de kaartjes los.

De bedoeling is dat iedere speler aan het einde van het spel de kaarten heeft die naar haar/zijn inzicht het beste weergeven wat geloven voor haar/hem betekent.

Aan de slag

● Alle spelers krijgen vier kaarten, de resterende kaarten worden met de woordkant naar beneden op de stapel gelegd. De bovenste kaart wordt voordat het spel begint met de woordkant naar boven gelegd.
● Iedere speler moet bij elke ronde een van zijn kaarten ruilen voor een andere kaart. Zij/hij doet die kaart weg die zij/hij het minst kan verbinden met het thema. Men kan kiezen van de kaart die naast de ‘pot’ ligt of van de andere stapel. De kaart die wordt weggelegd, wordt open neergelegd bovenop de kaart die er al ligt.
● Als het spel is afgelopen vertellen de spelers elkaar om de beurt welke kaarten ze hebben gehouden en wat de woorden daarop te maken hebben met hun visie op geloven. Stel elkaar alleen informatieve vragen en vragen ter verduidelijking.

Variatie op deze werkvorm
De Protestantse Gemeente Hilversum maakte een variatie op deze werkvorm. De taakgroep Herijking van de gemeente die zich bezighoudt met de vraag hoe de gemeente ‘kerk in Hilversum’ wil zijn, bedacht een manier om het geloofsgesprek op gang te brengen. De verschillende wijkkerkenraden en andere groepen gingen aan de slag met de geloofswoorden.

De wijkgemeente Bethlehemkerk had interessante gespreksstof door de volgende vragen:
⋅ Kies maximaal drie woorden uit die je het meest aanspreken.
⋅ Vertel kort aan je gesprekspartners waarom je deze woorden hebt gekozen.
⋅ Zou je in een eerdere fase van het leven dezelfde woorden hebben gekozen?
⋅ Heeft jouw keuze (ook) te maken met de keuze voor je wijkgemeente?
Deelnemers konden ook een ander woord aandragen dan die op de lijst. Vooral de vraag naar het waarom van de keuze van de woorden leverde fijne gesprekken op.