Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De jaarrekening 2022 - dit moet je weten 

Aan het begin van het nieuwe jaar maken kerkrentmeesters en diakenen de balans op om het boekjaar 2022 af te kunnen sluiten. In FRIS en op de website zijn wijzigingen doorgevoerd die je moet weten als je begint. 

Begrippenlijst voor gemeenten 

Voor de verschillende richtlijnen zijn handleidingen beschikbaar. Je vindt ze terug op protestantsekerk.nl onder de thema’s kerkorde en kerkbeheer. In de verschillende richtlijnen, handleidingen en toelichtingen komen begrippen voor die uitleg nodig hebben. De begrippenlijst biedt meer informatie. 

Kennisbank FRIS 

In de handleiding van FRIS is een uitgebreide kennisbank beschikbaar die de afgelopen weken is uitgebreid met antwoorden op vragen uit de praktijk. Ook zijn nieuwe voorbeelden toegevoegd. 

Tips voor jaarrekening 2022 

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) let bij de beoordeling van de jaarrekening op een aantal specifieke aandachtspunten.

Begraafplaatsen

Het sjabloon voor de jaarrekening van begraafplaatsen is aangepast aan het boekjaar 2022 en is te vinden op de themapagina kerkgebouwen en begraafplaatsen. Voor gemeenten met een begraafplaats is het document ook opgenomen in FRIS onder het scherm ‘bijlagen’. 

Aanpassing waardering landbouwgronden 

In het scherm ‘00 Onroerende zaken’ in FRIS is de rekentool in de kolom WOZ-waarde bij rekening ‘00.85 Landbouwgronden’ aangepast aan de geldende waardering voor 2022. 

Uitbreiding meerjarenraming 

Aan de meerjarenraming in FRIS is een nieuw scherm toegevoegd. In dit analysescherm worden enkele vergelijkende cijfers van balans en exploitatie verder uitgewerkt. De uitgebreide toelichting staat in het betreffende scherm onder het vraagtekentje. Het scherm geeft meer inzicht in een aantal effecten van het betreffende scenario in de meerjarenraming. Ook worden eventuele fouten in de cijfers van het betreffende scenario snel zichtbaar. Er is een nieuwe, vereenvoudigde opzet aangebracht in de schermen afronden, afsluiten en indienen

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)