Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Moderamen is geraakt door berichten over seksisme in de kerk

Negen op de tien vrouwelijke voorgangers ervaart seksisme bij haar werk in de kerk. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Het moderamen van de generale synode is geraakt door de berichten over seksisme in de kerk.

De brede herkenning van dit onderzoek, ook in de Protestantse Kerk, is schokkend en verdrietig. Onderscheid maken op grond van geslacht, geaardheid of huidskleur en daarmee mensen wegzetten is neerbuigend en in strijd met alles waar het Evangelie voor staat. Binnen de Protestantse Kerk en daarbuiten horen we met elkaar om te gaan op basis van gelijkwaardigheid. 

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen echter helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

We roepen op om persoonlijke ervaringen rond zaken zoals hierboven benoemd te delen. Als er een vertrouwenspersoon in een gemeente is aangesteld kan deze functioneren als een eerste adres. Ook ervaringen van gemeenten die seksisme bespreekbaar hebben gemaakt, zijn van belang om te delen. Vrouwen die grensoverschrijdend gedrag ervaren in een pastorale of gezagsrelatie, kunnen met hun verhaal terecht bij het Meldpunt SMPR

Binnen onze kerk zijn er gemeenten, die vanuit hun verstaan van de Schrift geen ruimte zien voor vrouwelijke ambtsdragers. De Protestantse Kerk is daarin niet uniek - de diversiteit onder het ene dak van de kerk is wereldwijd groot. Er zijn vrouwen die pijn lijden en leden aan het feit dat hun verlangen om in het ambt te dienen niet gehonoreerd wordt. Het moderamen erkent die pijn en hoopt dat het gesprek over de ruimte voor vrouwen in het ambt gaande zal blijven in de gemeenten. 

Vrouwen en mannen zijn beide van grote betekenis met de hun door God geschonken gaven. Een houding en bijbehorende opmerkingen die vrouwen naar beneden halen en op wat voor manier dan ook niet serieus nemen, zijn ongepast en verwerpelijk. 

Op protestantsekerk.nl/veiligegemeente is meer te vinden over de manier van omgaan met elkaar. Ook in de kring van professionals, zoals de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers/pioniers. Het moderamen stimuleert en steunt de initiatieven die het gesprek hierover mogelijk maken. 

Marco Batenburg, preses Generale Synode
diaken Jeannette Galjaard, eerste assessor Generale Synode

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)