Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuw: brochure symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023

In de nieuwe brochure ‘Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023’ wordt een rode draad aangereikt die kan helpen bij het maken van symbolische schikkingen in je eigen kerk en heeft als thema ‘Uit liefde voor jou’. De nieuwe brochure is vanaf nu gratis te downloaden.

Aansluiting bij oecumenisch leesrooster

De teksten in de brochure zijn overgenomen uit de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Voor elke zondag in de Veertigdagentijd is er een bloemschiksuggestie. Daarnaast is er een bloemschiksuggestie voor Aswoensdag, Biddag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Eerste Paasdag. 

Als basis worden de bijbelteksten van het oecumenisch leesrooster gebruikt. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die richting hebben gegeven  aan het ontwerpen van de bloemschiksuggestie. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

Symboliek

De symboliek die verbeeld wordt in de bloemschiksuggesties gaat over de grote lijn. Het zorgt voor een zintuiglijke ervaring bij de kijker en roept een emotie op als mooi of lelijk, of juist verwondering of vragen. Ook de eigen expressie kan worden gebruikt in het maken van de schikkingen voor de eigen kerk.

Krachtige beeldtaal

De bloemschiksuggestie is, met een instructie, eenvoudig te maken: 

  • De schikking is een suggestie. Het basisidee kan eenvoudig aangepast worden aan de mogelijkheden die er zijn op de locatie waar de schikking komt te staan. 
  • De 12 schikkingen vormen samen een serie, passend bij de tijd van het kerkelijk jaar, bedoeld om te inspireren.
  • Een krachtige beeldtaal roept deels vragen op bij de kijkers en sluit ook aan bij de teksten.
  • Bij de keuze voor plantaardige en niet-plantaardige materialen is rekening gehouden met de milieubelasting die de productie ervan met zich meebrengt. 
  • Met foto’s en werkbeschrijving wordt uitgelegd hoe de schikking is gemaakt. Ook de gekozen techniek en hulpmaterialen belasten zo min mogelijk het milieu. 
  • De schikking is ook te maken in een huis-variant. 

Download de brochure ‘Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023’ gratis via protestantsekerk.nl/bloemschikken.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)