Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuwe voorstellen rond kerkelijke ambten binnen de Protestantse Kerk

Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen echt nodig? Hoeveel opleiding is nodig voor ambtsdragers die Woord en sacramenten bedienen? Vragen die bovenkomen nu er binnen de Protestantse Kerk een mozaïek van kerkplekken ontstaat. De vandaag verschenen conceptnota geeft antwoorden op deze vragen.

Nederland wordt steeds diverser. Om het evangelie met onze samenleving te delen, zijn daarom nieuwe vormen van kerk-zijn nodig. Inmiddels zijn er circa 250 pioniersplekken, kliederkerken en monastieke initiatieven ontstaan.

Knelpunten
Bij een deel van de nieuwe vormen van kerk-zijn groeit de behoefte aan zelfstandigheid. De huidige kerkorde levert echter organisatorische knelpunten op. Zo zijn bij een klassieke gemeente zeven ambtsdragers en drie bestuurlijke organen nodig. Ook is een universitair geschoolde en betaalde predikant vereist voor minimaal 0,33 fte. Dit blijkt vaak niet haalbaar te zijn voor nieuwe vormen van kerk-zijn. Voor een deel van de nieuwe initiatieven is een antwoord op deze vragen nodig, omdat ze tegen urgente knelpunten aanlopen. De vandaag verschenen conceptnota doet daar voorstellen voor. Download de conceptnota via deze link.

Martijn Vellekoop, coördinator Missionair Werk en mede-auteur van de conceptnota, benadrukt wel dat dit traject niet wordt ondernomen om als kerk ‘hip’ te zijn: “Als de synode inderdaad besluit tot aanpassingen, dan is dat vanuit de hoop dat die ons in staat stellen om het christelijke geloof met meer mensen te delen.”

Photo by Adrien Olichon on Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)