Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’

Vanaf 5 juni 2021 kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken.

De werkgroep zingen geeft aan dat u bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren.

Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal 4 voorzangers te verzorgen. 

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
  • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het kerkgebouw.
  • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, waardoor het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
  • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.

Lees hier het:

Bekijk hier het volledige protocol:

Foto: Unsplash