Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Over ons

Over de Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid, zoals armoedebestrijding en opvang van vluchtelingen. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn vanuit een toekomstgerichte visie aangevuld met experimentele vormen van kerk-zijn.

Geïnteresseerd in het christelijk geloof?

 

Geloofsbelijdenis & visie Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst - in geloofsbelijdenis, kerkorde en in een visienota. 

 

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

In Utrecht werken 200 mensen die dienstbaar zijn aan gemeenten, predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en pioniers.  

Visie & missie dienstenorganisatie
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken:

  • In hun betrokken op God, op elkaar en op de wereld;
  • In het getuigenis van Jezus Christus;
  • In de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren:

  • werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving;
  • draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;
  • ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;
  • organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;
  • voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;
  • heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

 

Jaarverslag

 

Ontstaan Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Meer over de geschiedenis van de Protestantse Kerk vindt u in het document 'Geschiedenis Samen op Weg-proces'.