Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Duurzaamheid

Zorg voor Gods schepping

De Protestantse Kerk roept - al jaren - op tot een christelijke levensstijl, waarin de zorg voor de aarde en de ander richtinggevend is. Op deze themapagina vind je liturgisch materiaal, ideeën, informatie over GroeneKerken en meer om aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid in je gemeente.

Protestantse Kerk en Duurzaamheid

De Protestantse Kerk roept - al jaren - op tot een christelijke levensstijl, waarin de zorg voor de aarde en de ander richtinggevend is. Dit artikel geeft inzicht in wat er de laatste jaren op het terrein van duurzaamheid door de Protestantse Kerk is gezegd en gedaan. Daarnaast wordt een overzicht geboden van christelijke organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. 

 

GroeneKerken

GroeneKerken richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. De website van GroeneKerken biedt een uitgebreide toolkit voor jouw kerk. Daarnaast is GroeneKerken een netwerk van geloofsgemeenschappen die van elkaar leren. 

Groene Kerk worden? Als je het voornemen hebt om elk jaar ten minste een duurzame stap te zetten, kun je jouw kerk aanmelden als groene kerk. Download hier het startpakket om aan de slag te gaan.

Duurzame levensstijl

De manier waarop we leven heeft invloed op ons gemeenschappelijke huis. Hoe wij spreken, bidden en handelen heeft impact. Het is niet altijd makkelijk om stappen te zetten richting een levensstijl die recht doet aan alles wat leeft. De duurzame bucketlist kan helpen om hier een begin mee te maken. 

Duurzaamheid in de eredienst

Wil je aandacht besteden aan de schepping in de eredienst? Dat kan het hele jaar door in de bestaande liturgie, door er bijvoorbeeld aandacht aan te besteden in de gebeden, voorbeden of in de keuze van liederen. Wil je er speciale aandacht aan geven, dan kan dat voorbeeld rond de Scheppingszondag (begin september), de Dag van de Duurzaamheid (begin oktober) of rond de bid- en dankdag voor het gewas. Bekijk hier liturgisch materiaal

Duurzaamheid: in het kinder- en jongerenwerk

Vaak is het juist de jonge generatie die ons herinnert aan onze verantwoordelijkheid voor ons gemeenschappelijke huis. In ons kinder- en jongerenwerk kunnen we als generaties van elkaar leren, om vanuit verwondering en dankbaarheid voor wat God ons heeft gegeven, liefdevol en respectvol met de aarde om te gaan. In onze ideeënbank vind je materialen om hier mee aan de slag te gaan. Ook de methode ‘Ontdek de Schepping’, waarbij je met kinderen de buitenlucht in gaat, bevelen we van harte aan. 

Verdieping

Over het thema Duurzaamheid

bekijk meer
Protestantse Kerk