Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vluchtelingen

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werkt Kerk in Actie aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Lees hier meer:


Wat kun je doen voor vluchtelingen?

 1. Doe mee met Wereldvluchtelingendag
  Sta in de week van 20 juni - Wereldvluchtelingendag - samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie heeft materialen, tips en liturgiesuggesties gemaakt om met je gemeente aan de slag te gaan. Vraag ze gratis aan via protestantsekerk.nl/20juni
 2. Steun het werk van Kerk in Actie voor vluchtelingen in Griekenland 
  Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven. Lees meer op kerkinactie.nl/griekenland.
 3. Ideeënbank
  In de ideeënbank staan diverse suggesties voor activiteiten om vluchtelingen te ondersteunen.
  Bijvoorbeeld:

   

  Bekijk hier een overzicht van boeken met persoonlijke verhalen van vluchtelingen

 4. Actie #500kinderen
  Help minderjarige asielzoekers in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Kom in actie en roep plaatselijke politici en het kabinet op om kinderen naar Nederland over te laten komen.
 5. Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
  Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven. Steun het werk van Kerk in Actie in de grote steden en daarbuiten: kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
 6. Abonneer op nieuwsbrief Vlugschrift
  Maandelijks brengt Kerk in Actie de nieuwsbrief Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips voor jouw werk voor migranten en vluchtelingen. Wil je je abonneren? Stuur dan een e-mail aan Karel Jungheim. Lees hier Vlugschrift juni 2022.
Protestantse Kerk