Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protestantse Gemeente Doetinchem zet bewust in op veilig gemeente-zijn

“Als zich iets voordoet, dan zijn we voorbereid.” De Protestantse Gemeente Doetinchem zette het onderwerp ‘seksueel misbruik in pastorale relaties’ op de agenda én ondernam vervolgacties. Kerkenraadsvoorzitter Anneke van der Haar: “Het idee dat mensen zich onveilig zouden voelen in een kerk is vreselijk.”

Ruim een jaar geleden zette de protestantse gemeente het onderwerp ‘seksueel misbruik in pastorale relaties’ op de agenda van het moderamen. Het kwam voort uit het synodebesluit in november 2019 dat er een regeling komt die het verplicht maakt dat werkers en vrijwilligers in de kerk die met kwetsbare mensen werken, een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten kunnen laten zien. “We wilden er als moderamen graag over doorpraten, en waar nodig vervolgstappen nemen. Alleen al het idee dat mensen zich onveilig zouden voelen in een kerk is vreselijk. Bewustwording is belangrijk, en beleid ook. Het is veel in het nieuws, en ook als kerk kun je niet om het onderwerp heen. De website van de Protestantse Kerk geeft handreikingen, het was dus niet zo lastig om er een agendapunt van te maken.” 

Veilige plaats voor iedereen

In de moderamenvergadering werd besloten twee emeritus predikanten, een man en een vrouw, te benaderen om vertrouwenspersoon te worden. “Dat hadden we al snel voor elkaar. Vervolgens wilden we het onderwerp op de agenda van de kerkenraad zetten. Maar vanwege corona vergaderden we maar weinig. We hebben toen een voorstel per mail rondgestuurd met de vraag of men het eens was met het voorstel dat we ’kerk, veilige plaats voor iedereen’ hebben genoemd. We stuurden een aanstellingsbeleid voor vrijwilligers mee, en een gedragscode. We stelden ook de vertrouwenspersonen voor. Zij zijn benoemd met ingang van april vorig jaar en vervolgens voorgesteld in het kerkblad. De gedragscode is ook in het kerkblad, en op de website, gecommuniceerd. In juli hebben we alles tijdens een fysieke kerkenraadsvergadering geaccordeerd. De bezinningsvergadering naar aanleiding van dit onderwerp hebben we als kerkenraad uitgesteld tot we weer bij elkaar kunnen komen. Over een onderwerp als dit kun je beter niet digitaal van gedachten wisselen.” 

Op de agenda houden

Het is de bedoeling dat de vertrouwenspersonen eens per jaar verslag uit gaan brengen, een goed moment om het onderwerp jaarlijks op de agenda te zetten, vindt Van der Haar. “We wrijven ons in de handen dat we op dit terrein nog geen problemen hebben gehad in de gemeente. Maar als zich iets voordoet, zijn we voorbereid.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)