Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kleine feestdagen te klein voor de kerk?

Op christelijke feestdagen als biddag, Hemelvaartsdag en Pinksteren gaan veel mensen eropuit, maar niet naar de kerk. Tijd om een alternatieve invulling voor deze dagen te zoeken of is dan het hek van de dam?

Dilemma viering christelijke feestdagen

Op dit dilemma reageerden een aantal mensen in het maartnummer van het blad woord&weg: ds. Jan Geene (hervormde gemeente Katwijk aan Zee), diaken Jan Heijdra (protestantse gemeente Maasland) en ds. Ron Koopmans van de hervormde Jozefkerk in Assen. Hieronder nog een aantal reacties van voor- en tegenstanders rond dit dilemma. 

We geloven niet meer dat gewas en arbeid Gods gaven zijn

Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze vraag. daarbij moet ik even wel vaststellen, dat de kerkgang in het algemeen terugloopt en dat het bezoek op dank- en biddagen en Hemelvaart mee in deze malaise deelt. Dat laat echter onverlet, dat er redenen zijn om dit punt aan de orde te stellen. Daarbij zou ik toch wel de bid- en dankdagen willen scheiden van de Hemelvaart. 

Om met de bid- en dankdagen te beginnen kun je zeggen, dat er niets op tegen is om die te verplaatsen naar de zondag. Alleen zou ik de plattelandsgemeenten de vrijheid willen laten om het door de week te doen. Overigens is het al jaren in vissersplaatsen een gewoonte om die dagen op zondag te vieren omdat dan de vissers thuis zijn. Bovendien gaat het om gewas en arbeid. Er zit echter een adder onder het gras. Dat is, dat we niet meer geloven, dat gewas en arbeid Gods gaven zijn. Dat laatste lijkt mij dan ook de grootste drempel om het in de week te blijven doen,

Tenslotte het feest van Hemelvaart. Ik zou dat niet een klein feest willen noemen. Het behoort tot de centrale heilsfeiten. Je mag het nooit loskoppelen van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Tenslotte heeft het alles te maken met de wederkomst van de Here Jezus en de voleinding. Er zijn heilsverwachtingen mee verbonden zoals de wederopstanding van de doden en het eeuwige leven. Hier ligt een opvoedende taak voor de predikers in Gods gemeente. Zelf preek ik graag met Hemelvaart over deze geweldige perspectieven.

Hartelijke groeten en gezegende feestdagen, Aad Dronkert (emeritus predikant)

Torn niet aan Hemelvaartsdag

De vraag is: moeten de kleine feestdagen, Hemelvaartsdag en bid- en dankdag blijven bestaan. Daarop zeg ik volmondig JA. Hoewel het kerkbezoek op die dagen terugloopt. Hemelvaartsdag hoort van oudsher gewoon thuis in het rijtje christelijke feestdagen. Daaraan moet en mag niet worden getornd. Al zijn er dan niet zoveel kerkgangers meer, het feit dat Jezus zijn Hemelse Troon bestijgt blijft. Dat is een feestelijk gebeuren. Daar mag iedereen aan worden herinnerd. Ook de niet gelovige, de naam spreekt voor zich.

En dan is er nog, strikt genomen, een niet christelijke reden om Hemelvaartsdag te handhaven. Laat de kerk een algemeen aanvaarde vrije dag alstublieft niet afpakken. Daarmee doe je niemand en zeker de vakbeweging niet, een plezier. Wat is er mooier zo’n lang weekend, de vrijdag wordt meegenomen, even bij te komen van het drukke en jachtige bestaan in ons leven. Voor de “tweede dag vrij” van de erkende christelijke feestdagen geldt in principe hetzelfde.

Hoewel bid- en dankdag geen christelijke feestdagen zijn, is het goed dat allen kennis nemen van de houding van Christenen: dat zij vragen om een zegen voor hun leven en danken wat hun wordt geschonken, gezondheid, genezing, hun werk en alles wat groeit en bloeit. Vaak zijn het aanknopingspunten om een gesprek aan te gaan met je buurman als hij vraagt: waarom ga jij vandaag en/of vanavond naar de kerk?

Het gaat u allen goed, Frans Bom (Goes)

Geloven niet alleen voor zondag

Het schrappen of verplaatsen van deze dagen vind ik een zwaktebod, alsof geloven alleen iets voor de zondag zou zijn. Juist een viering ‘midden in de week’ kan ons helpen het verband te ervaren tussen geloof en dagelijks leven. De kunst is om er juist niet een soort zondag van te maken met een preekdienst en alles wat daar bij hoort.

In onze gemeente gaan we wandelen en ontbijten op Hemelvaartsdag. Op nieuwjaarsdag staan de oliebollen en de koffie klaar, voordat we het jaar beginnen met een kort morgengebed. Kost even moeite om je bed voor uit te komen, maar het doet altijd goed, ook al ben je maar met een klein groepje mensen! Heel mooi lijkt me ook: samen koken en eten op dankdag –en dan elkaar vertellen waar je dankbaar voor bent. Dat wordt mijn goede voornemen voor 2018...

Pierre Eijgenraam, predikant te Arnhem

Organiseer een gezamenlijke dienst

Wij, Sage (samenwerkende gemeenten) hebben een aantal jaar geleden de Hemelvaartsdag aangegrepen om een gezamenlijke dienst te organiseren. Twee van de predikanten uit onze gemeenten gaan voor in de dienst en na afloop is er koffiedrinken, een activiteit en een lunch. Dit concept slaat enorm aan. Het is mooi om mensen uit de andere gemeenten te ontmoeten. Zowel de predikanten als de plaats rouleren. Het heeft vanaf het begin een enorme positieve energie teweeg gebracht én de gemeenten vinden elkaar nu ook op andere vlakken!

Met vriendelijke groet, Jenneke van Dongen (scriba protestantse gemeente Grave. Lid van Sage - Oss, Ravenstein, Gennep, Cuijk, Lith-Oyen, Uden-Veghel, Boxmeer, Grave)

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)