Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Paasboodschap: Midden in de dood, zijn wij in het leven…

Een paasboodschap namens het moderamen van de generale synode. "Midden in deze lockdown maken we ons op voor een vreugdevol paasfeest. Immers midden in de dood zijn wij in het leven!"

Geachte zusters en broeders,

Midden in de dood
zijn wij in het leven…
(lied 566)

Typeert Muus Jacobse met deze twee regels niet op treffende wijze de tijd die wij beleven? Aangejaagd door de coronapandemie, waart wereldwijd de dood rond. Wie kent geen mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden aan corona? En hoewel het vaccineren is begonnen, is het virus nog volop onder ons en zuchten we we allemaal onder de knellende beperkingen.

Dit jaar vieren we de stille week en de drie dagen van Pasen in lockdown. Op gepaste afstand van elkaar. Met slechts enkele mensen in de kerk. Zonder uitbundige gezamenlijke paasjubel. Juist op deze bijzondere dagen missen we elkaar. In je eentje is het niet eenvoudig om de intensiteit van de stille week en de vreugde van Pasen te beleven.

Het lied van Muus Jacobse helpt ons misschien om de diepe en hoge tonen van deze dagen te horen. Het is opvallend dat Jacobse niet dichtte dat we in het leven door de dood omgeven zijn. Dat zou wel een juiste typering zijn van ons leven, en ook een treffende verwoording van deze tijd: het dodelijke coronavirus kan ons immers zomaar het leven ontnemen. Toch zegt de dichter het net even anders. De rauwe natuurwet van het leven, waarin de dood volop aanwezig is, keert hij om. We zijn niet zozeer in het leven omgeven door de dood, maar in de dood zijn we in het leven. Deze woorden raken aan het geheim van de stille week en van Pasen. De gedachte dat we in de dood omgeven zijn door het leven is overigens al eeuwen oud. Het was de ontdekking van Maarten Luther. In zijn tijd kon de pest je leven zomaar in een paar dagen tijd afbreken. Het wordt ook zichtbaar in de schilderijen van Jeroen Bosch, die in ongeveer dezelfde tijd leefde als Luther. De dood is in zijn schilderijen met de handen te tasten. Maar Luther keerde de frase dat we in het leven door de dood omgeven zijn, om. We zijn midden in de dood - als geestelijke typering van het leven - omgeven door het leven - door Christus, de Levende!

Muus Jacobse vervolgt daarom het eerste couplet van zijn lied met de woorden:

want Eén breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood.

Deze woorden bepalen ons bij het mysterie van de komende drie dagen van Pasen. In het land van de dood wordt op ongehoorde wijze realiteit waar we in de afgelopen periode van de veertigdagentijd bij stil gestaan hebben: Ik ben er voor jou! Heel concreet als Degene die het brood breekt. Die niet aan de kant blijft staan, of vanuit de hemel ons sterkte wenst, maar met ons leeft midden in de dood en zichzelf aan het kruis als het levende brood laat breken. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen deelt Hij als de Levende brood en wijn. In de woorden van Muus Jacobse:

Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.

Midden in de dood reikt Hij ons brood en wijn om op te staan uit neerslachtigheid en doem. Dat dit niet eenvoudig is, zeker in dit coronajaar, beseffen we maar al te goed. Het lied van Muus Jacobse loopt niet voor niets uit op een gebed:

Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in ‘t bloed.

Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood.

Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.

Midden in deze lockdown maken we ons op voor een vreugdevol paasfeest. Immers midden in de dood zijn wij in het leven!

Een gezegende stille week en een vreugdevol paasfeest toegewenst!


Namens het moderamen van de generale synode,

ds. Marco Batenburg
ds. René de Reuver

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)