Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Arbeidsvoorwaarden predikant: omslagregeling

De begrotingen en jaarrekeningen van de Centrale Kas Predikantstraktementen worden door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen vastgesteld en door de kleine synode goedgekeurd. 

 

Omslagregeling 

De predikantstraktementen worden deels gefinancierd door het omslagstelsel van de centrale kas predikantstraktementen. De doelstelling van deze regeling kan verbijzonderd worden naar de volgende aspecten. 

Administratieve ondersteuning van de gemeenten
De centrale traktementsadministratie ondersteunt de gemeenten doordat de dienstenorganisatie de traktementen, gratificaties, vergoedingen (grotendeels) en wachtgelden (= werkloosheidsuitkeringen) berekent en uitbetaalt. Zij doet dit onder inhouding en afdracht van de pensioenpremies (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen) en de woonbijdragen (overgangsregeling). Hierdoor hoeft de gemeente, voor zover van toepassing, alleen nog de vergoedingen voor de werkruimte en het vervoer rechtstreeks aan de predikant te betalen en bij de predikant met een ambtswoning de woonbijdrage in rekening te brengen. 

Verevening van de predikantslasten met het oog op de mobiliteit
Door de omslagregeling worden de kosten van de predikantstraktementen en -pensioenen zo over de gemeenten verdeeld, dat elke predikant voor elke gemeente altijd even duur is. Hierdoor kan een gemeente bij een vacature elke gewenste predikant beroepen zonder consequenties voor de kosten. Omdat een predikant in elke gemeente ook evenveel verdient, kan die zich zonder consequenties voor het inkomen door elke gemeente laten beroepen. De bedoeling hiervan is dat de mobiliteit van predikanten wordt bevorderd. 

Verdeling van incidentele traktementslasten
Gemeenten dragen gezamenlijk de incidentele componenten, zoals de jubileumgratificatie, de verhuiskosten bij emeritaat, de permanente educatie, de overlijdensuitkering, de arbodienst en het grootste deel van de kosten van de wachtgelden (= uitkeringen bij onvrijwillige werkloosheid). 

Bijdragen voor de centrale kas predikantstraktementen

soort bijdrage

2024

2023

2022

basisbijdrage (per gemeente per jaar)

€ 350

€ 326

€ 347

bezettingsbijdrage (per fulltime predikant per jaar)

€ 100.669

€ 96.765

€ 93.028

tijdelijke-dienst-opslag (per fulltime predikant per jaar)

€ 6.150

€ 5.707

€ 6.911

proponentenkorting (per fulltime beginnend predikant per jaar gedurende max. 4 jaar)

- € 6.150

- € 5.707

- € 6.911

uitkering gemiddelde woonbijdrage (per ambtswoning per jaar onder overgangsmaatregel)

- € 9.034

- € 8.576

- € 8.135