Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Jaarthema & Startzondag

Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’ 

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. 

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

Liturgische suggesties

De liturgische suggesties van theologie.nl verschijnen op 1 juli. Maak ook samen met de gemeente deze liturgische bloemschikkingLied 388 'Voor ieder is plaats aan de tafel' past goed bij het jaarthema. Lees hier een toelichting op dit lied.

 

Gespreksbijeenkomsten ‘Aan tafel’

Dit gespreksmateriaal is bedoeld om dieper in te gaan op het jaarthema ‘Aan tafel!’. Het materiaal is geschikt voor gespreksgroepen, bijbelstudiegroepen en groeigroepen, maar bijvoorbeeld ook als opening voor een kerkenraadsvergadering (maak dan per bijeenkomst een kleinere selectie) of voor groepen met twintigers en dertigers in de kerk. 

Het materiaal is verdeeld over de volgende thema's:

  1. ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’
  2. ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’
  3. ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’ 
  4. ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig 

Bekijk hier het gespreksmateriaal 'Aan tafel!'

Meer ideeën bij het jaarthema

In de ideeënbank zijn meer ideeën te vinden die passen bij het jaarthema. Suggesties rond het avondmaal en/of het organiseren van maaltijden. 

En bestel vlaggen en spandoeken voor een welkome uitstraling!

 

Zelf een goed idee passend bij het jaarthema?

Heeft u gemeente een idee dat past bij het jaarthema 'Aan tafel - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding', laat het ons weten! Wie weet is het geschikt voor de ideeënbank, zodat andere gemeenten ook gebruik kunnen maken dit idee. Stuur het naar tips@protestantsekerk.nl

-----------------------------------------------------------

Jaarthema 2021/2022 - Van U is de toekomst

Het thema 'Van U is de toekomst' staat niet alleen op startzondag, maar het hele seizoen centraal. Scriba René de Reuver licht in onderstaand interview het jaarthema 'Van U is de toekomst' toe. "Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

 

Protestantse Kerk