Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Modellen
Model-regeling geestelijk verzorger met bijzondere opdracht
Document Download
Document
Onderzoeksrapport geestelijk verzorgers (december 2021)
Document (PDF) Download
Document
Veelgestelde vragen over geestelijke verzorging in de eerste lijn
Document (PDF) Download
Document
Aanvraagformulier kerkelijke zending Geestelijke Verzorging Thuis
Document Download
Document
Informatie Geestelijke Verzorging Thuis voor gemeentepredikanten
Document (PDF) Download
Document
Informatie Geestelijke Verzorging Thuis voor predikanten-geestelijk verzorgers in een instelling
Document (PDF) Download
Document
Informatie Geestelijke Verzorging Thuis voor emeriti en kerkelijk werkers
Document (PDF) Download
Synoderapport
De kerkordelijke positie geestelijke verzorger (LWK 20-02)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Besluit over kerkordelijke positie geestelijk verzorger (LWK 20-02)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Synoderapport 'Geestelijke Verzorgers in de synode'
Document (PDF) Download