Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Over dopen in de Protestantse Kerk - Handreiking voor het gesprek met gemeenteleden die een 'tweede doop' begeren of al hebben ondergaan (2012)
Document (PDF) Download
Document
Gemeenschappelijke verklaring wederzijdse dooperkenning Protestantse Kerk met Rooms-Katholieke Kerk
Document (PDF) Download
Synoderapport
Rapport generale synode - Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing (2008)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Uitgangspunten voor doopgedachtenis - vervolg op de notitie 'Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing' (2009)
Document (PDF) Download
Document
Notitie openbaarheid doop belijdenis en trouwboeken (2015)
Document (PDF) Download