Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek naar aanleiding van het boek 'Back to basics - zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn'

Pijl naar links Ideeën

In dit boek komen belangrijke theologische vragen uit de missionaire praktijk in zeven thema’s aan de orde. Thema’s als: visie op Jezus, ‘zieltjes winnen’, de kerk, tellen of wegen, het belang van de context en de rol van de predikant.

De auteurs willen het inhoudelijk gesprek over deze thema’s onder met name predikanten, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden in de kerk stimuleren. De hoofdstukken zijn ‘los’ te lezen. Bij ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd.

In het Ouderlingenblad verscheen een serie artikelen waarin de hoofdstukken verkort zijn weergegeven, bruikbaar voor bijvoorbeeld een bezinning op de kerkenraad of ter voorbereiding op een kerkenraadsdag.

Bestel het boek 'Back to basics'