Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Checklist exitgesprek met twintigers

Pijl naar links Ideeën

Stappenplan voor een heilzaam eindgesprek met twintigers die niet meer actief betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap.  

Fase 1 Contact leggen

 • Bepaal met welke jongeren u contact wilt leggen en wie dit het beste kan doen. Probeer te achterhalen wat er met deze jongeren is gebeurd. 
 • Stuur, als u rechtmatig in het bezit bent van de contactgegevens, allereerst een brief of een e-mail naar deze jongeren waarin u uitlegt wat de bedoeling is van het gesprek.
 • Zonder contactgegevens: vraag de ouders of ze aan hun zoon of dochter willen vragen of hij of zij de contactgegevens wil delen. Of vraag via een vriend/vriendin of de jongere openstaat voor een exitgesprek en leg via hem/haar contact.

Fase 2 Maak een afspraak

 • Probeer telefonisch of via een real-life contact de jongeren uit te nodigen voor een gesprek. 
 • Spreek bij voorkeur met twee jongeren af. Wie weet kent de jongere iemand die ook niet meer betrokken is bij de kerkelijke activiteiten.
 • Bespreek samen de ontmoetingsplek. Een neutrale plaats zoals een LaPlace, een cafeetje of een lunchroom. Als de jongeren het leuk vinden om juist weer eens in het jongerencafé of de soos te komen, spreek dan rustig daar af. 

Fase 3 Het gesprek

 • Heet je gesprekspartners welkom, introduceer uzelf als de jongeren u niet kennen. Vertel kort iets over uzelf. 
 • Leg nog eens kort de bedoeling van het gesprek uit. Vertel dat de kerk wil leren van de jongeren die de kerk niet meer bezoeken. 
 • Vertel verder dat u benieuwd bent naar hoe de jongeren zich nu verhouden tot de kerk en het geloof. 
 • Vertel dat u graag op een goede manier het contact wilt afronden of (met een knipoog) of wilt leren aansluiten bij eventuele behoeften vanuit de jongeren.

Tips

 • Wees écht nieuwsgierig: waarom gaat die ander niet meer naar de kerk of waarom kan hij/zij niet meer geloven?
 • Hoor het aan en laat een oordeel achterwege. Dit kan jongeren echt helpen om hun kerkperiode goed af te ronden.
 • Realiseer u dat een goed exitgesprek op een ander moment tot openheid kan leiden voor een intakegesprek.

Voorbeeldvragen

 • Hoe ziet jouw leven er nu uit? (werk, relaties, hobby’s) 
 • Welke leuke herinneringen heb je aan je het jeugdwerk?
 • Waren er mensen met wie je een klik had? 
 • Wat was de reden om niet meer naar deze kerk te komen? Was het een bewuste keuze?

Probeer te achterhalen wat de echte reden was:

 • verhuizing / op kamers gaan wonen
 • studeren
 • geen interesse (meer) in geloof
 • andere activiteiten op de zondag of jeugdavonden
 • overstap naar een andere kerk of een ander geloof
 • life-events of bijzondere (verdrietige) gebeurtenissen
 • Ben je nog bezig met geloven of spiritualiteit? Zo ja, op welke manier? 
 • Wat zouden wij als kerk kunnen leren van jouw vertrek? Is er iets wat we beter hadden kunnen doen? Welke tips zou je de kerk geven in het optrekken met jongeren en jongvolwassenen?  
 • Wat zouden we als gelovigen moeten doen om jou enthousiast te laten worden over het geloof en/of de kerk? 
 • Is het contact/afscheid met ons voor jou naar tevredenheid verlopen? Wil je uitgeschreven worden? 
 • Of is er ruimte voor een hernieuwd contact? Wil je bijvoorbeeld benaderd worden door de kerk als er activiteiten zijn die jij mogelijk interessant vindt? 

Fase 4 Afronding van het gesprek

 • Bedank de ander voor het gesprek. 
 • Betaal de eventuele drankjes! 

Fase 5 Leerrendement 

 • Schrijf je belangrijkste bevindingen op, zodat de leerervaringen op een later moment (geanonimiseerd) bij elkaar gelegd kunnen worden, en ontwikkelpunten en kansen voor de toekomst geformuleerd kunnen worden. 

Bekijk ook: