Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof - Online God

Pijl naar links Ideeën

Doel

 • De jongeren denken na over hun social media-gebruik.
 • De jongeren bedenken voor zichzelf wat zij wel en niet willen delen, en met wie.
 • De jongeren kunnen na deze werkvorm vertellen hoe Jezus omgaat met het delen van informatie, en met wie.
 • De jongeren benoemen voor zichzelf wat zij willen zaaien in hun leven en bedenken hoe zij dit kunnen doen.

Nodig

Introductie
Optie 1: Denkstofvideo

- Link van de Denkstofvideo
- Apparatuur om video te bekijken

Optie 2: Christelijke voetballers
- Telefoons met internet en instagram
- Link van Denkstofvideo
- Apparatuur om video te bekijken

Optie 3: Je social media
- Telefoons met internet
- Link van Denkstofvideo
- Apparatuur om video te bekijken

Verdieping
Optie 1: Wat een mens zaait, oogst hij ook.
- Bijbels
- Knutselspullen (papier, stiften, scharen, pennen, etc.) 
Optie 2: Wat deel je met wie?
- Nvt.

Verwerking
Optie 1: Wat je zaait, oogst je
- Avocadopitten 
- Satéprikkers
- Glazen potjes (bijv. jampotten)
- Water 
Optie 2: Digitale obesitas
- Telefoons met internet

Afsluiting
- Evt. apparatuur om muziek te luisteren

Introductie (20-25 min.)

Kies hieronder uit optie 1, 2 of 3 om met elkaar het thema te verkennen.

Optie 1: Denkstofvideo ‘Social media’ (ong. 20 min.)
Kijk met elkaar de Denkstofvideo ‘Social media’. Ga daarna met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende vragen:

 • Geef je eerste reactie na het zien van de video.
 • Wat sprak je aan in de video en waarom?
 • Herken je wat Joram en Corjan vertellen over social media- gebruik in je eigen leven?
 • Waar was je het niet mee eens?
 • Hoe zet deze video jou aan het denken?

Optie 2: Christelijke voetballers (ong. 25 min.)
Tijdens het WK van 2022 werd bekend dat een groot deel van het Nederlands elftal bij elkaar kwam om samen te bidden en bijbel te lezen. Kijk bijvoorbeeld maar eens in dit krantenartikel: Oranjevoetballers zoeken steun bij God | De VolkskrantVeel van die voetballers laten ook op social media zien dat zij christen zijn.

Ga met elkaar in gesprek:

 • Ken jij een Nederlandse voetballer die op instagram laat zien dat hij christen is? Zo ja, wie?
 • Zoek hem eens op. Hoe kun je zien dat hij christen is?
 • Wat vind je ervan dat hij dit zo openbaar laat zien?
 • Wat vind jij: moet je op je social media laten zien dat je christen bent? Leg je antwoord uit.

Kijk nu met elkaar naar de Denkstofvideo ‘Social media’.

Optie 3: Je social media (ong. 25 min.)
Ga met elkaar in gesprek:

 • Volg jij specifiek christelijke accounts op je social media?
 • Zo ja: waarom? Wat brengt het je?
 • Zo nee: is dat een bewuste keuze?

Eventueel kun je met elkaar een of meer christelijke accounts bekijken die de jongeren volgen. 

 • Ga nu eens op je telefoon naar instellingen > schermtijd. Hoe lang zit jij gemiddeld op je telefoon? 
 • Waar gaat de meeste tijd naar toe? 
 • Wat vind je hiervan?

Kijk nu met elkaar naar de Denkstofvideo ‘Social media’.

Verdieping (20-25 min.)

Optie 1: Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten (ong. 20-25 min.)
Lees met elkaar Galaten 6:1-10. De tekst die Corjan en Joram in de video aanhalen komt uit de NBV. Je kunt dit bijbelgedeelte ook in de BGT lezen.

Ga met elkaar in gesprek:

 • Wat spreekt je aan in dit gedeelte en waarom?
 • Wat vind je moeilijk of waar heb je nog vragen bij?
 • In vers 7 staat: ‘Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ (NBV21)
  Of: ‘Pas op, je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft hij je wat je verdient.’ (BGT)
  Kun je in eigen woorden uitleggen wat er in dit vers verteld wordt?
 • Kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven waarin ‘wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’ duidelijk werd?

Wat je aandacht geeft, gaat bloeien, groeien. 
Teken een grote bloem. Schrijf in elk blaadje iets wat jij aandacht wilt geven. Bedenk met elkaar hoe je dit kunt doen. Dat kunnen dingen zijn die te maken hebben met social media (bijv. minder schermtijd, of meer accounts volgen die je echt iets bieden), maar het mogen ook andere zaken zijn.
Hang de bloem op in jullie jeugdruimte. Een volgende keer kunnen jullie met elkaar naar de bloem kijken. Is het gelukt aandacht te geven aan de dingen die jullie hebben opgeschreven?

N.B. Je kunt één bloem maken met de hele groep, en met elkaar bedenken waar jullie als groep aandacht aan willen geven. Je kunt er ook voor kiezen dat ieder voor zich een bloem maakt. 

Optie 2: Wat deel je met wie? (ong. 20 min.)
Corjan legt in de video uit hoe Jezus omgaat met zijn informatie en met wat Hij aan wie vertelt. Hij vertelt dat Jezus sommige dingen naar de massa gooit, bijvoorbeeld als Hij een speech vanaf een berg geeft. Sommige dingen zegt Hij dus in het openbaar.
Andere dingen zegt Jezus bijvoorbeeld tegen een groep van 70 mensen. Dan heeft Hij ook nog een vriendengroep van 12, dat zijn de discipelen. Je zou dat kunnen vergelijken met een meer besloten account.
Hij kiest soms drie mensen uit met wie Hij meer intieme dingen deelt, bijvoorbeeld dat Hij bang is. En als laatste heeft Hij ook nog z’n bestie: Johannes, met wie hij dingen face to face deelt. Jezus deelt dus niet alles met iedereen. Hij denkt na over wie wat moet horen. Welke informatie is voor wie? Welke informatie is niet passend voor die of die groep? Joram en Corjan zeggen er ook nog bij: sommige mensen delen echt te veel op openbare pagina’s.

Ga met elkaar in gesprek:

 • Wat vind je ervan dat Jezus sommige dingen met heel veel mensen deelt, en andere dingen met maar een paar mensen?
 • Denk jij bewust na over wat je met wie deelt? Leg eens uit. Het kan gaan over je social media, maar ook over dingen die je face to face met mensen deelt.
 • Met wie deel jij dat je christen bent/naar de kerk gaat?
 • Stel, je haalt je schooldiploma, met wie deel je dat dan? En waarom?
 • Stel, je belandt in het ziekenhuis, met wie deel je dat dan? En waarom?
 • Stel, je loopt vast in je relatie, met wie deel je dat dan? En waarom?
 • Ken jij mensen die wat jou betreft soms echt te veel delen op bijvoorbeeld instagram? Waar ligt het aan dat het voor jou te veel informatie is?

Verwerking (10-20 min.)

Optie 1: Wat je zaait, oogst je (ong. 15 min. + daarna zelf aan de slag)
We hebben in de video de bijbeltekst langs horen komen uit Galaten: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ Jullie gaan letterlijk met deze tekst aan de slag door een avocadoplant te laten groeien.

Je kunt zelf een avocadoplant laten groeien uit een avocadopit. Vraag de jongeren vooraf of zij een avocadopit mee willen nemen (of zorg zelf voor voldoende pitten). Je kunt de avocado laten groeien door satéprikkers in de pit te steken, en hem te laten hangen op een met water gevuld glas. Na een tijd zul je zien dat er een wortel uit de pit komt, en na nog wat langere tijd komt er een plantje tevoorschijn. Google eens op ‘avocadoplant laten groeien’ en kijk bij afbeeldingen om een goed beeld te krijgen van hoe het werkt.

De avocadopit vraagt wel wat aandacht: af en toe heeft hij vers water nodig, hij houdt van zonlicht en na een tijdje als er een plantje is ontstaan, kun je hem in de aarde zetten.

 Ga terwijl jullie bezig zijn in gesprek:

 • De avocadopit heeft aandacht nodig, daardoor gaat hij groeien. Wat geef jij aandacht in jouw leven? Groeit dat dan, net als de avocadoplant?
 • Wat zijn dingen die jij bewust zaait in je leven? Dat kan bijvoorbeeld zijn: vriendelijk zijn naar de mensen om je heen, interesse tonen, geloof delen.
  Merk je dat je de dingen die je zaait ook terug krijgt?

Let op: Het duurt best even voordat er een plantje uit een avocadopit tevoorschijn komt. Als je sneller resultaat wilt, kun je bijvoorbeeld kiezen voor tuinkers. Zaadjes kun je van tevoren kopen en meenemen.

N.B. Vraag na een paar weken eens aan de jongeren hoe het gaat. Hoe ver zijn de pitten/zaden? En wat zegt dat over de manier waarop je met je plantje bent omgegaan?

Optie 2: Digitale obesitas (ong. 15 min.)
Ga met elkaar in gesprek:
Corjan en Joram hebben het in de video over gezond eten, junkfood en ‘digitale obesitas’. 

 • Kun jij in eigen woorden uitleggen wat ze bedoelen?

Kijk eens kritisch naar je eigen social media. 

 • Welke accounts volg jij die je kunt zien als ‘junkfood’? Wil je die allemaal wel volgen of zou je er ook een paar kunnen/willen ontvolgen?
 • Welke accounts kun je zien als ‘gezond eten’?
 • Hebben jullie nog tips voor elkaar voor leuke accounts om te volgen?

Corjan stelt zichzelf soms de vraag: word ik hier een mooier mens van?
Denk eens voor jezelf na over die vraag. Zoek een socialmedia-account, een video, een liedje, een gedicht, een tekst of iets anders op wat jou de laatste tijd geraakt heeft en waarvan jij denkt: dit draagt bij aan mijn leven, hier heb ik wat aan, hier word ik door opgebouwd, met andere woorden: hier word ik een mooier mens van. Deel met elkaar wat je hebt gevonden.

Afsluiting (ong. 10 min)

Sluit jullie bijeenkomst af door een lied te zingen of te luisteren, samen te bidden, een kaarsje te branden of verzin een eigen afsluiting.

Voorbeeldgebed
Vader in de hemel,
Wij danken U voor deze bijeenkomst. Dat we bij elkaar konden komen en het met elkaar over social media en christen-zijn konden hebben.

We bidden U: geef ons inzicht in wat we met wie kunnen delen. En de vrijmoedigheid om ook uw liefde en trouw te laten zien aan de mensen om ons heen. En de moed om soms andere keuzes te maken als het gaat over de verdeling van onze kostbare tijd.
Ga met ons mee en breng ons allemaal weer veilig thuis.
In Jezus’ naam.
Amen

Liedsuggesties