Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergaderopening met als thema 'Alles komt goed'

Pijl naar links Ideeën

Inleiding

‘Alles komt goed.’ Je hoort het mensen weleens zeggen in films: ‘It’s gonna be alright.’ Maar klopt dat wel? Vaak wordt het gezegd op een moment dat er chaos is uitgebroken en het nog maar de vraag is of het in orde komt. Veel in dit leven is niet in orde en komt niet op orde. We kennen allemaal de voorbeelden wel. God belooft: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ Daar lezen we over in Openbaring 21. 

Bijbelgedeelte

Openbaring 21:1-5

Uitwisseling

Deel de tekst uit op papier of zorg ervoor dat iedereen een bijbel heeft om mee te lezen. Lees de tekst voor en laat daarna de woorden op je inwerken in een minuut stilte. Wissel twee aan twee uit: wat valt op in de tekst, wat raakt je, waar heb je vragen over? 

Vraag daarna aan een aantal mensen (en bij een kleine groep aan iedereen) om kort weer te geven, in één of twee zinnen, wat de ander geraakt heeft in de tekst. (Je verwoordt het dus voor een ander.)

Gebed

God, wij danken U voor Uw belofte:
dat U onze tranen zult wissen en alles nieuw zult maken. 
We bidden voor mensen die nu te maken hebben met dood, rouw en pijn. 
We bidden om troost, om kracht, om Uw nabijheid. 
In stilte bidden we voor hen en voor onszelf.

(stilte) 

Sluit af met een gezamenlijk Onze Vader. 

Lied

Lied 755, 756 of 766 uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.