Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Samenwerken'

Pijl naar links Ideeën

Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.

Ga drie minuten met uw buurman/-vrouw in gesprek over ‘samenwerken’. Vindt u samenwerken fijn of regelt u uw zaken liever alleen? Hoe werkt u samen in uw werkgroep of commissie? En met welke andere organisaties werkt u samen? Wat is daar goed aan en wat misschien niet?

Lees met elkaar Spreuken 6, 1-16

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.

Bespreek vijf minuten in groepjes van twee of drie:

  • Wat lezen we over de mieren in dit tekstgedeelte? En wat weten we zelf over deze beestjes?
  • Hoe kunnen mieren een inspiratie zijn voor ons werk in de kerk?
  • Zijn wij inderdaad lui? Moeten we harder werken aan dingen die belangrijk zijn?

Achtergrond

Spreuken 6: 6 wijst op mieren. Dieren die wij in ons leven vaak lastig vinden: je wilt ze niet in huis! Maar wat als we goed kijken naar deze beestjes? Mieren zijn ijverig, ze bereiden zich voor op wat komen gaat zodat ze niet voor een verrassing komen te staan. En ze werken samen. Een mierenkolonie is boeiend georganiseerd: ze hebben geen leider maar toch is de samenwerking onderling perfect georganiseerd.

Het stuk uit Spreuken is gericht aan de luiaard. Zijn wij luie mensen die geactiveerd moeten worden? Mag er een beroep op ons gedaan worden? Wat kunnen wij leren van de mieren? Dat we nooit stil mogen zitten, altijd aan het werk zijn? Of mogen we rustig naar ze kijken en ze tot inspiratie laten dienen? De mieren laten zien wat wijs is: samen kom je verder. Het bekende Afrikaanse spreekwoord zegt: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Kan dat een inspiratie zijn voor ons werk in de kerk?

Sluit af met het zingen of lezen van lied 973 uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk en blaas de kaars uit.