Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bijbelstudies over hoop - Idee uit Doetinchem

Pijl naar links Ideeën

Dit materiaal bevat bijbelgedeelten die op verschillende manieren laten zien hoe hoop zich een weg baant. Nu zijn dit soms wel duistere bijbelgedeelten, en dat kan niet anders. Hoop schittert op z’n mooist als de situatie vol duisternis en crisis is. De verhalen uit de Bijbel zijn soms weerbarstig. Net als het echte leven. Het gaat over gewone mensen in heftige omstandigheden. Het gaat over mensen die mooie keuzes maken, maar soms ook verwerpelijke. Net als in het echte leven. God wriemelt zijn licht daardoorheen.
Het zijn verhalen van hoop omdat God dankzij mensen, maar ook heel vaak ondanks mensen, toch met zijn licht weet te schijnen. God gaat zijn gang door deze wereld, al ritselend en wriemelend door al onze goede en bedenkelijke bedoelingen en handelingen heen. Dat geeft hoop!