Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Aanpassingen in richtlijn begroting 2021 en rekeningschema 2022 

Zowel in de richtlijn begroting 2021 als het rekeningschema 2022 zijn wijzigingen aangebracht. Het gaat voornamelijk om tekstuele verduidelijkingen die in FRIS al zijn verwerkt. Het rekeningschema 2022 en de gewijzigde richtlijn begroting 2021 zijn vanaf nu beschikbaar.

Splitsing tussen kerkelijke en niet-kerkelijke activa

Het GCBB heeft in verband met de meer uitgebreide indeling van de materiële activa enkele wijzigingen aangebracht in het rekeningschema voor 2022. Er zijn een aantal naamsveranderingen in de rekeningen doorgevoerd en enkele rekeningen toegevoegd. Het rekeningschema 2022 is gepubliceerd op de website van de Protestantse kerk.

Hiermee wordt aangesloten op de richtlijn begroting en jaarverslaggeving 2021 van de Protestantse Kerk die, ten opzichte van de richtlijn 2020, vooral tekstueel gewijzigd is. Het belangrijkste is dat er een splitsing is gemaakt tussen kerkelijke en niet-kerkelijke activa. Dat heeft gevolgen voor de herwaarderingsreserves. Door deze wijziging wordt de buffer die gemeenten kunnen berekenen in de meerjarenraming nauwkeuriger. 

Wijzigingen in exploitatierekeningen

Naast naamswijzigingen van enkele exploitatierekeningen, heeft de wijziging ook tot gevolg dat er enkele nieuwe exploitatierekeningen zijn ontstaan, omdat die in FRIS gekoppeld zijn aan balansrekeningen. 

Omdat de wijziging van het rekeningschema betrekking heeft op het boekjaar 2022, kan dat tot gevolg hebben dat cijfers in de begroting 2022 binnen een rubriek op de verkeerde plek staan. Vanaf de jaarrekening 2023 loopt alles weer parallel, inclusief de vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2022. 

Invullen jaarrekening 2021

Bij het invullen van de jaarrekening 2021 in FRIS, zijn schermen die eerder niet zijn gebruikt al voorzien van een vinkje bij “nvt”. Als een bepaald scherm wel nodig is, dan kan het vinkje gewoon worden weggehaald.  

Download overzicht met alle wijzigingen

Heeft u vragen over de wijzigingen? Deze kunt u richten aan fris-help@protestantsekerk.nl.  

Direct naar de themapagina:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)