Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Benoemingen generale synode april 2024

Tijdens de vergadering van de generale synode van april 2024 zijn de volgende personen (her)benoemd: 

Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA)

 • ds. C.P. Both, benoemd als lid van dit college
 • mr. M.J.H. van Baalen, benoemd als lid van dit college
 • ds. A.T. Metz-Brink, herbenoemd als lid van dit college

Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB)

 • de heer C. Hovius, herbenoemd als lid namens CCBB Gelderland
 • de heer R.P.C. Korstjens, herbenoemd als lid namens CCBB Noord-Holland
 • de heer D. van Kranenburg, herbenoemd als toegevoegd lid namens CCBB Gelderland
 • de heer J. Bosch, herbenoemd als toegevoegd lid namens CCBB Overijssel-Flevoland
 • de heer P. Baars, benoemd als lid namens CCBB Delta
 • de heer H. Boersma, benoemd als lid namens CCBB Fryslân
 • de heer E.J. Stokking, benoemd als lid namens CCBB Groningen-Drenthe
 • de heer J. Scholtanus, benoemd als toegevoegd lid namens CCBB Groningen-Drenthe

Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (GCBG)

 • ds. S.A.F. Hofstra, benoemd als lid van dit college
 • mr. C.I.H. Kerstens-Fockens, benoemd als voorzitter van dit college

Generaal College voor de Kerkorde (GCKO)

 • mevr. N.I. Wiskerke-van Lobenstein, benoemd als lid van dit college
 • de heer C. van Dijk, benoemd als lid van dit college
 • ds. L. Plug, benoemd als lid van dit college
 • dr. J. van Beelen, benoemd als lid van dit college
 • mr. G.C.W. van der Feltz, herbenoemd als lid van dit college (per 1 mei 2023)
 • mr. P. Kuipers, benoemd als voorzitter van dit college

Generaal College voor het Opzicht (GCO)

 • ds. C. Baljeu, benoemd als lid van dit college
 • mr. B. van Velzen, benoemd als voorzitter van dit college
 • mr. A.S. Flikweert, benoemd als lid van dit college
 • mr. A.J. van den Boogaard, benoemd als lid van dit college

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

 • dr. G.M.G. Teugels, ingestemd met voornemen tot bevordering hoogleraar Judaica
 • dr. M.C.M. Klomp, ingestemd met voornemen benoeming tot hoogleraar Praktische Theologie
 • prof. dr. J.J. Graafland, ingestemd met herbenoeming als lid RvT PThU
 • prof. dr. K. Spronk, ingestemd met voornemen tot aanwijzing waarnemend rector

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)