Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Tijdlijn voor jaarrekening 2022

Kerkelijke gemeenten en diaconieën zijn nu bezig met het opstellen van de jaarrekening over 2022. Uiterlijk 15 juni moeten alle stukken ingeleverd zijn. Deze handige tijdlijn helpt je op weg naar de deadline. 

Strak schema

Over een paar maanden wordt het boekjaar 2022 afgesloten. De CCBB’s zijn, mede in verband met de ANBI-status van de Protestantse Kerk, verplicht een strak schema aan te houden voor de inleverdatum van de jaarrekening. Uiterlijk 15 juni 2023 moeten de jaarrekeningen over 2022 ingeleverd zijn. Daarvoor moeten gemeenten intern maatregelen treffen. In onderstaand overzicht een tijdlijn, die je ook kunt afstemmen met een extern boekhoud- of accountantskantoor. 

Tijdlijn 2023

  • 28 februari 2023: afsluiting van het grootboek
  • Maart-april: verwerking van gegevens in FRIS en ontwerpen van het bestuursverslag 
  • Mei: bespreking en controle van de jaarstukken in controlecommissie, colleges en kerkenraad 
  • Juni: jaarstukken ter inzage leggen voor de gemeente 
  • Voor 15 juni: jaarrekening indienen bij CCBB
  • Voor 1 juli: gegevensverwerking op ANBI-pagina van je website* 

*In verband met het behouden van de ANBI-status van de Protestantse Kerk is het belangrijk dat de gegevens voor 1 juli 2023 op je website zijn bijgewerkt. De informatie over het functioneren van de ANBI moet jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt worden. Lees er hier meer over.

Deze tijdlijn is een advies dat je kunt aanpassen aan de vergaderdata binnen je colleges. Het is wel van belang de einddatum in acht te nemen. Alleen op goede gronden kan een verzoek tot uitstel van het indienen van de jaarrekening 2022 worden gedaan bij het CCBB. 

Lees ook:Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)