Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Tips en tijdlijn voor uw begroting 2022 en jaarrekening 2021

Het einde van 2021 komt in zicht, de blik gaat vooruit naar 2022. Aan kerkrentmeesters en diaconieën de taak om na te denken over de begroting voor het komende jaar, en plannen te maken voor het opstellen van de jaarrekening over dit huidige boekjaar. Een aantal tips en een tijdlijn om uw voorbereidingen voor deze financiële werkzaamheden te treffen. 

Begroting 2022

Veel gemeenten en diaconieën zullen zich op dit moment buigen over de begroting van 2022. In augustus van dit jaar is de invoermogelijkheid in FRIS daarvoor al klaargezet. De inleverdatum van de begroting bij uw CCBB is uiterlijk 15 december aanstaande. Daarom wijzen wij nog eens op de mogelijkheid in FRIS om voor uzelf een meerjarenraming op te stellen. Op deze manier kunt u - aan de hand van verschillende scenario’s - goed naar uw beleid en de uitkomsten daarvan op iets langere termijn kijken. Bijkomend voordeel is dat u de getallen die daarin als mogelijk scenario gebruikt worden, kunt laten inlezen in de begroting voor het komend jaar. 

Planning jaarrekening 2021

Over een paar maanden wordt het boekjaar 2021 weer afgesloten. De CCBB’s zijn, mede in verband met onze ANBI-status, verplicht een strak schema aan te houden voor de inleverdatum van de jaarrekening. Uiterlijk 15 juni 2022 moeten de jaarrekeningen over 2021 ingeleverd zijn. In de praktijk blijkt dat gemeenten daarvoor intern ook maatregelen moeten treffen. Wij geven u ter overweging de volgende planning mee, die u ook kunt afstemmen met een extern boekhoud- of accountantskantoor. 

Tijdlijn

  • 28 februari 2022: afsluiting van het grootboek
  • Maart-april: verwerking van gegevens in FRIS en bestuursverslag 
  • Mei: bespreking en controle van de jaarstukken in controlecommissie, colleges en kerkenraad 
  • Juni: jaarstukken ter inzage leggen voor de gemeente 
  • Voor 15 juni: jaarrekening indienen bij uw CCBB
  • Voor 1 juli: gegevensverwerking op de ANBI-pagina van uw website* 

*In verband met het behouden van de ANBI-status van de Protestantse Kerk is het belangrijk dat de gegevens voor 1 juli 2022 op uw website zijn bijgewerkt. De informatie over het functioneren van de ANBI moet jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt worden. Lees er hier meer over

Uiteraard is deze tijdlijn niet meer dan een advies dat u zelf aanpast aan de vergaderdata binnen uw colleges. Het is wel van belang de einddatum in acht te nemen. Alleen op goede gronden kunt u een verzoek indienen bij het CCBB om uitstel te verlenen. 

Lees ook:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)