Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Verzekeringen voor financiële risico’s kerkelijke gemeenten

Kerkelijke gemeenten hebben te maken met risico’s, met belangen van medewerkers en vrijwilligers, met waardevolle zaken. Voor de financiële gevolgen van risico’s die gemeenten zelf niet kunnen dragen, bieden verzekeringen een mogelijke oplossing. We noemen hier vier mogelijke verzekeringsoplossingen.

Vervangingsverzekering

Een predikant is gedurende de eerste twee jaar van ziekte verzekerd van inkomen. De gemeente betaalt in deze periode de bezettingsbijdrage door aan de centrale kas. Het eerste jaar is dat 100 procent, het tweede jaar 70 procent (naar rato van het verzuimpercentage). Een vervangingsverzekering voorziet erin dat de gemeente in zo'n situatie gedurende maximaal twee jaar een geldelijke uitkering ontvangt.

Verzuimverzekering

Wanneer een werknemer ziek wordt, (bijvoorbeeld een kerkelijk werker) is de gemeente verplicht om gedurende twee jaar tenminste 70 procent van het salaris door te betalen. Dit financiële risico kan gedekt worden met een verzuimverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om het privévermogen van de bestuurder en toezichthouder te beschermen indien een schadeclaim wordt ingediend voor onzorgvuldig bestuur. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (nalatig) handelen.

Aansprakelijkheidsverzekering

In protestantse gemeenten zijn veel vrijwilligers actief. Tijdens de uitvoering van hun activiteiten kunnen ongelukken gebeuren of kunnen zij schade aan anderen toebrengen. Dat kan de vraag oproepen of de betreffende gemeente daarvoor verantwoordelijk gesteld kan worden. Wil je dat risico uitsluiten? Dan is het aan te bevelen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

Meer informatie over het verzekeren van risico’s voor kerkelijke gemeenten is onder meer te vinden op de website van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) en van Donatus.

Lees ook:
 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)