Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘We werken als collega’s naast elkaar in de gemeente’

Eén team, één taak: ds. Bert de Wit en kerkelijk werker Jeanette Vos staan zij aan zij in hun werk in de Protestantse Gemeente IJsselstein. De pastorale zorg is verdeeld per postcodegebied, veel andere dingen pakken ze samen op. “We werken als collega’s naast elkaar.”

Bert de Wit (62) startte in mei 2022, kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek (54) kwam er een jaar later bij. Al tijdens de sollicitatieprocedure was er een klik en inmiddels zijn De Wit en Vos helemaal ingespeeld op elkaar. Het pastorale werk - de grootste taak in de gemeente - hebben ze verdeeld, andere dingen doen ze samen. “Omdat we een tweewekelijks overleg hebben, zijn we goed op de hoogte van wat er speelt in elkaars wijk”, vertelt ds. De Wit. “Tijdens vakanties kunnen we elkaar altijd vervangen.” 

Gemeenschap van gelovigen

De Protestantse Gemeente IJsselstein noemt zichzelf een ‘open gemeenschap van gelovigen’. Op de website is te lezen dat hun Ontmoetingskerk aan de Andorrastraat plek biedt aan iedereen die betrokken wil zijn bij God en zijn zoon Jezus Christus, en hieraan vorm en inhoud geeft. “In de ontmoeting met elkaar zoeken en ontdekken we wat God ons in deze tijd te zeggen heeft”, vertelt ds. Bert de Wit. Naast de wekelijkse kerkdienst zijn er bijbelkringen, gesprekskringen, inloopmomenten, filmavonden en meer. 

Preekconsent

Voorgaan in de eredienst op zondag is de taak van ds. De Wit. Jeanette Vos leidt de rouwdiensten van overledenen in haar wijk en vult daarnaast een aantal open diensten in het rooster in. “Ik heb er officieel geen uren voor in mijn takenpakket, daarom ga ik voor als  gastpredikant”, legt ze uit. De kerkenraad vroeg voor haar een preekconsent aan bij de classis Utrecht. Met een preekconsent mag ze als kerkelijk werker ook het Woord bedienen in de IJsselsteinse erediensten. “Bijzondere diensten zoals de startzondag en Eeuwigheidszondag doen we samen”, vertelt ds. De Wit. “De diensten tijdens Kerst en Pasen verdelen we onderling.” Jeanette Vos vind het fijn dat ze hierdoor op bepaalde momenten in het jaar contact heeft met de gemeente als geheel. “Voor gemeenteleden is het belangrijk dat ze ook mijn gezicht wel eens zien als voorganger in de dienst.”

Ervaring uit onderwijs

Voordat ze startte als kerkelijk werker, werkte Vos jaren in het onderwijs. Kerkelijk werk had daarnaast altijd al haar hart. “In mijn vrije tijd werkte ik als vrijwilliger in het jeugdwerk, ik was voorzitter van de evangelisatiecommissie en ik organiseerde en leidde Alpha- en Youth Alphacursussen en jeugdweekenden van de kerk.” Toen ze besefte dat ze hier haar ‘betaalde baan’ van wilde maken, startte ze met de studie hbo-theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. “Omdat ik de opleiding digitaal volgde, kon ik het goed combineren met mijn gezin.” Na haar opleiding werkte ze als jeugdwerker, missionair werker en als kerkelijk werker in verschillende protestantse gemeenten. De ervaring uit het onderwijs neemt ze mee. “Daardoor kan ik soms anders naar dingen kijken. Het is fijn om deze expertise in te kunnen zetten voor de kerk. Ik wil de gemeente graag in beweging krijgen.”

Gewoon ‘de pastor’

Het is fijn om als collega’s samen te werken in de gemeente. Daar zijn Bert de Wit en Jeanette Vos het allebei over eens. “Vooral omdat ieder zijn of haar eigen talenten meebrengt”, zegt De Wit. “Jeanette is gespecialiseerd in jeugdwerk, dus dat pakt zij op. Het is goed om eigen taken te hebben. Te veel op elkaars terrein komen kan spanningen geven. Gelukkig is dat bij ons niet zo. Jeanette is hier gewoon ‘de pastor’. Samen helpen we mensen op hun weg met God.” 

Plannen voor de toekomst zijn er genoeg. “We willen binnenkort starten met een rouwkring, omdat we merken dat daar behoefte aan is in de gemeente”, zegt De Wit. “Jeanette gaat die leiden, samen met een aantal vrijwilligers uit de gemeente. Ik verzorg de geestelijke begeleiding, als die nodig is.”  

Betere rechtspositie

De Wit en Vos voelen zich beiden als een vis in het water in dit werk. “We ervaren helemaal geen drempels om als predikant en kerkelijk werker naast elkaar te fungeren in de gemeente”, aldus De Wit. Beiden weten dat de generale synode al langere tijd een gesprek voert over het ambtstraject, omdat het mozaïek van kerkplekken vraagt om een grotere diversiteit aan werkers in de kerk. “Een predikant heeft momenteel een betere rechtspositie en krijgt een hogere financiële waardering dan een kerkelijk werker”, zegt De Wit. Hij kan zich goed voorstellen dat dat soms spanningen geeft. “Het is goed dat de synode eraan werkt dat dit beter wordt geregeld.”

Plaatsen om tot God te bidden

Het roer helemaal omgooien: De Wit hoopt dat de kerk de moed heeft om dat te doen als de tijd erom vraagt. Hij beseft dat het moeite zal kosten om oude gewoontes los te laten. “In onze gemeente zijn diverse kringen die op doordeweekse dagen bij elkaar komen en waarin mensen hun geloof met elkaar delen”, vertelt hij. “Zij vinden dat soms fijner dan de samenkomst op zondag. Die momenten, waar Christus ook in het midden van mensen is, moeten we aanmoedigen. Er moeten plaatsen blijven waar we samen tot God kunnen bidden en met anderen spreken over wat ons bezighoudt.” Jeanette Vos kan dit alleen maar beamen. “Als kerk hebben wij een taak in de wereld, en dat is Jezus bekendmaken en het goede nieuws doorgeven. God werkt niet alleen binnen de kerkmuren, maar zeker ook erbuiten. We hoeven het niet alleen te doen.”

Veranderende visie op het ambt

De Protestantse Kerk is een mozaïek van kerkplekken en er is een groeiende variatie aan diverse werkers. Al lange tijd denkt de synode na over een invulling van de ambten en functies die meer ruimte geeft aan de diversiteit van werkers in de kerk. Daarvoor zijn de beroepsprofielen predikant, pastor en kerkelijk werker nader uitgewerkt. Het pas verschenen rapport ‘Ruimte voor Woord en Geest’ vertaalt deze profielen naar de praktijk. Op 21 juni bespreekt de synode de voorstellen uit dit rapport. 

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)