Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
  • 09.30 uur - Opening door mw. diaken J. Galjaard
  • 09.45 uur - Benoemingen
  • 10.00 uur - Voorstel ELS inz. BILT (KS 21-02)
  • 10.20 uur - Jaarplan/begroting PKN 2021 (VA 21-01) en Kerk in Actie 2021 (VA 21-02)
  • 11.20 uur - Update Duurzame toekomst Landgoed Hydepark (KS 21-01)
  • 12.00 uur - Fryslan of Friesland (LWK 21-03)
  • 12.20 uur - Mededelingen
  • 12.30 uur - Rondvraag
  • 12.40 uur - Sluiting