Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

René de Reuver: “Als kerk worden we geroepen te zijn waar Jezus zich laat vinden”

Op 19 maart start de nieuwe missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’ met drie online startmodules. De opleiding helpt predikanten en kerkelijk werkers hun gemeente voor te gaan in een veranderende context. Scriba ds. René de Reuver: “Ik raad iedere predikant of kerkelijk werker aan deze opleiding te doen. Kerk-zijn gebeurt daar waar we ons mee laten nemen door God zelf. Daar moeten we steeds opnieuw bij bepaald worden.”

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in een gemeente en op zoek zijn naar een actuele opleiding met grote impact op hun werk. Het doel van de opleiding is om in de gemeente een missionaire cultuur te versterken, en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden.

Beweging van God

Tijdens de missionaire opleiding worden deelnemers uitgedaagd rond hun visie op missie, die gevoed wordt door aandacht voor actuele missiologie en op de kerk als mozaïek.  "Het woord ‘missionair’ roept vaak allerlei verwarringen op," legt opleidingscoördinator ds. Janneke Nijboer uit. "Toch is het voor de lokale kerk en voor christenen een belangrijk en mooi woord. Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter wille van anderen namens de Ander." De opleiding ‘Kerk naar buiten’ geeft handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en bij het doorvertalen naar de praktijk. Nijboer: “Het gaat om de beweging van Gods liefde naar de wereld en mee kunnen surfen op die golf van liefde de wereld in. Laat je meenemen!”

De Reuver raadt het iedere predikant of kerkelijk werker aan deze opleiding te doen. “Je denkt na over je missionaire drijfveer. Missionair-zijn is niet een activiteit die wij zo nodig als kerk moeten doen, maar komt van God zelf. We hoeven als kerk dus niet de beweging van God in onze eigen hand te nemen, maar we ons erdoor laten inspireren. Daar moet je steeds opnieuw bij worden bepaald.”

Middenin het leven

Volgende week wordt gestart met de eerste van drie startmodules. Ds. de Reuver zal in de module ‘kerk als mozaïek’ spreken over het kerkmozaïek dat traditionele kerken en nieuwe vormen van kerk-zijn met elkaar vormen. “We werken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij onze cultuur. Onze plurale cultuur van nu vraagt diverse vormen, daarin moet je meebewegen als kerk.” Hij voegt daaraan toe: “Een beweging kan snel een instituut worden. Er moet een beetje wind doorheen kunnen waaien.”

In het college vertelt De Reuver over de twee altaren die de kerk heeft en dat verbindt hij met missionair-zijn als kerk. “Een altaar staat in de kerk en een temidden van de puinhopen van deze wereld. Waar het om gaat, is dat Christus ons aan beide altaren roept. Als je alleen een altaar in de kerk zet, dan volg je niet helemaal je roeping. Christus laat zich óók vinden bij dat tweede altaar. Ook daar deelt Hij zijn genade met ons. Niet alleen op zondagmorgen, maar alle dagen in de week, midden in het leven.” De Reuver snijdt daarmee in de module de kern van de missionaire roeping aan: “Ben jij daar - persoonlijk en als kerk - waar Jezus zich laat vinden? Daar worden we geroepen.” 

Over de opleiding

De opleiding Kerk naar buiten start op 19 maart en richt zich op predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk. Soms doen ook mensen uit andere kerkgenootschappen mee. Voorwaarde om deel te nemen is dat eerder een theologische opleiding (HBO of universitair) is afgerond en de predikant of kerkelijk werker minimaal enkele jaren werkervaring heeft. De gemeente en de kerkenraad zijn deel van het leerproces tijdens het verdiepingsjaar. 

De opleiding als geheel bestaat uit drie startmodules en een verdiepingsjaar. Tijdens drie startmodules wordt de inhoudelijke basis gelegd en de praktijk verkend. Daarna volgt het verdiepingsjaar, dat een verdieping van de kennis uit de startmodules biedt en stevig raakt aan uw gemeentepraktijk. Tijdens het verdiepingsjaar trekken deelnemers op met een vaste groep predikanten en kerkelijk werkers. 

Meer informatie over de opleiding:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)