Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Colombia: 'De hoop op verandering zindert door de samenleving'

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia laat diepe sporen na. De trauma’s zijn groot, maar toch zindert er hoop op verandering door de samenleving. Studenten theologie willen aan die verandering bijdragen.

Jeannet Bierman werkt als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie aan de theologische universiteit in Cali, een grote stad in het zuidwesten van Colombia. Ze doceert er Praktische Theologie. “Het bijzondere van deze universiteit is dat veel docenten hun lessen niet geven vanuit de theorie, maar vanuit de praktijk”, vertelt Bierman. 

Iedereen heeft een verhaal van geweld

“De universiteit reageert met haar lessen op wat er speelt in de samenleving”, legt Bierman uit. “En dat is hier in Colombia nogal wat. Zo heeft iedereen, ook binnen de universiteit en kerken, te maken met het geweld door de jarenlange burgeroorlog. Aan het begin van elk semester vraag ik mijn studenten om elkaar hun levensverhaal te vertellen. Dat zijn stuk voor stuk verhalen van geweld, moord, verkrachting, drugs en armoede, ook in hun eigen familie.” Daarnaast kent het land een enorme kloof tussen arm en rijk, en vangt Colombia ruim twee miljoen vluchtelingen op vanuit Venezuela.

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

"Het is de visie van deze universiteit om sociaal bewogen predikanten op te leiden," gaat Bierman verder, "die samen met hun gemeenteleden omzien naar mensen binnen én buiten de kerk. Maatschappelijke thema's waaronder (huiselijk) geweld en armoede, maar ook genderverhoudingen en klimaat komen veelvuldig in de lessen aan de orde.”

Hoop op verandering

“Een groot deel van de studenten komt naar deze universiteit vanwege die maatschappelijke betrokkenheid van de opleiding. Na tientallen jaren burgeroorlog zindert de hoop op verandering door de samenleving. Dat zie je ook terug bij onze studenten. Zij willen bijdragen aan vrede, gerechtigheid en gelijkheid, en daar vanuit de theologie over nadenken. Ze halen inspiratie uit Bijbelverhalen die gaan over kiezen voor het leven, en tegen oorlog en onrecht.”

Oud-studenten zetten gaarkeuken op

De universiteit stimuleert haar studenten om, al tijdens de opleiding, buiten de kerk actief te zijn. Alle studenten lopen stage om hierin ervaring op te doen. Sommige studenten zetten zich in voor Venezolaanse vluchtelingen, anderen doen vrijwilligerswerk in wijken waar veel armoede is. Veel studenten zetten dit werk na hun studie voort, zoals Alex Yela, oud-student van Jeannet. “Ik besloot theologie te gaan studeren omdat ik meer over de Bijbel wilde weten”, vertelt Yela, “maar heb zoveel meer geleerd! Ik vond in de Bijbel inspiratie om me in te zetten voor mensen om mij heen en run nu een gaarkeuken waar dagelijks ruim vijftig mensen komen. We bieden een maaltijd aan, maar proberen ook in gesprek te komen om te kijken hoe we mensen verder kunnen helpen.”  

Geef voor dit werk

Op zondag 5 november collecteren kerken in heel Nederland voor het werk van de Theologische Universiteit in Cali. Geef ook voor dit belangrijke werk via de collecte, of doneer online

Geef online

 

Jeannet in de gaarkeuken van Alex Yela

 

Oorlog en conflicten maken alles kapot. Kerk in Actie biedt wereldwijd noodhulp aan slachtoffers van conflict en geweld, bijvoorbeeld in Oekraïne en Syrië.
In landen waar de wapens zijn neergelegd of de vrede is getekend, werkt Kerk in Actie samen met lokale kerken aan wederopbouw, herstel van vrede en recht, verzoening tussen daders en slachtoffers en toekomstperspectief voor hen die alles verloren zijn. Dit doen we onder meer in Colombia en Rwanda.  

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)