Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Evert Meijer: “Ik zie onder jongeren een nieuw verlangen naar God”

Evert Meijer (1996) is gemeentepredikant in de hervormde gemeente van Werkhoven. Zijn geloof in Jezus steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij ziet dat vooral jonge mensen openstaan voor het evangelie. “Ik zie onder jongeren een nieuw verlangen naar God.”

  • bachelor theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), master gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Amsterdam
  • gemeentepredikant in de Hervormde Gemeente Werkhoven (sinds januari 2021)
  • voelt zich het meest verwant aan de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk

Hoe ervaar je je roeping?

“Ik kwam tot persoonlijk geloof toen ik 17 jaar was, en had toen meteen het verlangen met anderen over God te spreken. Dat gevoel was zo sterk, dat ik niets anders kon dan theologie gaan studeren. Ik twijfelde of ik predikant of evangelist zou worden. Na mijn start in Werkhoven ontdekte ik al snel dat je als gemeentepredikant genoeg mogelijkheden hebt om ook missionair te zijn. Omdat onze gemeente relatief jong is, heb ik weinig ziekenbezoeken en begrafenissen. Die ruimte probeer ik te gebruiken om mensen buiten de kerk te bereiken. Het is mooi dat er dan onverwacht deuren opengaan en God het werk lijkt te zegenen.”

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Ik zie het als mijn taak om het Woord zo helder mogelijk te brengen. De Geest zorgt ervoor dat het Woord harten van mensen raakt en verandert. Ik merk dat dit gebeurt binnen en buiten de gemeente en dat zorgt ervoor dat het vuur blijft branden.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

“Ik krijg energie van alle dingen die bij mijn werk horen. Af en toe bezoek ik de ‘Hart voor de gemeente-dagen’ in Amerongen. Het is een interkerkelijke bijeenkomst, waar mensen van allerlei denominaties samenkomen. We herkennen ons in dezelfde uitgangspunten, zoals het trouw zijn aan de Bijbel. Ik vind dat bemoedigend. Deze dagen helpen mij om opgeladen weer door te gaan.”

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst?

“Eigenlijk ben ik enthousiast over al het werk in de gemeente. Preken en de diensten leiden vind ik geweldig om te doen, maar ook een persoonlijk gesprek voeren met mensen die op zoek zijn naar God, binnen en buiten de kerk. Laatst hielden we een missionaire dienst. Er kwamen ongeveer 30 mensen die met het christelijk geloof zijn opgegroeid of al een lange tijd niet meer naar de kerk gaan. Ik heb mijn telefoonnummer gedeeld, zodat mensen me in de diensten vragen konden stellen via WhatsApp. Met een aantal van hen heb ik nu intensief contact. Ze willen meer weten over de Bijbel en een van hen wil gedoopt worden.”

Welke (na)scholing heb je voor het laatst gevolgd?

“Als beginnend predikant ben ik momenteel bezig met de primaire nascholing. Daarna ga ik verder met de Permanente Educatie.”

Met welke andersgelovige in je omgeving zou je graag eens om de tafel gaan? 

“Ik ga graag in gesprek met mensen die op zoek zijn naar God. Dat hoeven niet per se mensen te zijn die al geloven, maar juist zij die openstaan voor het evangelie. Vooral met jonge mensen kun je heel goede en waardevolle gesprekken voeren over het geloof. Ik hoop dat ik hen op het spoor kan zetten van Jezus, omdat ik geloof dat je alleen door Hem het eeuwige leven kunt krijgen.”   

Welk boek, welke serie, film of welke podcast raad je je collega’s aan? 

“De podcast ‘BibleProject’. Deze Engelstalige podcast heeft ook een reeks afleveringen over de eerste vijf bijbelboeken, de ‘Pentateuch’. Deze boeken van Mozes staan aan de basis van de hele Bijbel. De podcast helpt je om dit gedeelte en daarmee de hele Bijbel beter te begrijpen. In de eigen gemeente heb ik een ‘Pentateuch-prekenserie’ gehouden waarin ik veel kon doorgeven van wat ik van deze podcast hebt geleerd.”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

De tekst uit Hebreeën 11:6 “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” (HSV) Deze tekst heeft mij laten zien dat je gered wordt door te vertrouwen op God, en dat als je Hem zoekt, je Hem ook zult vinden. Het is ook een belofte voor gebedsverhoring. Je mag altijd rekenen op de hulp en zegen van God.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Dat ze het Woord van God bewaart en blijft toepassen. Als je het evangelie loslaat, dan haal je de bron van leven en alle hoop weg. Misschien zitten we in Europa en Nederland in een moeilijke fase, maar God gaat door met zijn plan. De Geest werkt, ook nu. Het is mooi dat de kerk wereldwijd heel hard groeit. Er kunnen ook tijden komen van herleving en terugkeer naar het Woord. Ik zie juist onder jongeren een nieuw verlangen naar God. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar die leg ik met alle vertrouwen in Gods hand.” 

Lees meer in de serie over de voorgangers in de Protestantse Kerk:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)