Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Scriba René de Reuver: "Kerk verdient extra steun in de rug"

Alle kosten die het extra pastorale en diaconale werk tijdens deze coronacrisis met zich meebrengt, nemen kerken zonder aarzelen voor hun rekening. En dat terwijl er minder geld binnenkomt nu er geen gewone vieringen en dus minder collecteopbrengsten zijn. Steun daarom de extra Actie Kerkbalans, aldus scriba René de Reuver.

Temidden van alle onmogelijkheden die het coronavirus de afgelopen maanden met zich meebracht, werd verrassend duidelijk waar de kerk wél toe in staat was. De lofzang werd gaande gehouden, zij het dan online. Het pastoraat ging door, al moest het soms via een raam op een kier. Het diaconaat kreeg een enorme impuls, zowel voor mensen binnen als buiten de kerk. Jongeren mobiliseerden zich om om eenzame ouderen te helpen. Daklozen, vluchtelingen, gevangenen, mensen in armoede, kinderen: ze werden niet vergeten. Op plekken waar er een tekort was aan reguliere zorg, sprongen kerkgangers in. Aan vindingrijkheid en enthousiasme geen gebrek. De kerk is springlevend.

Het elan dat zij liet zien, bleef niet onopgemerkt. In de media verschenen hartverwarmende verhalen, de politiek was onder de indruk en het koningshuis bracht persoonlijk zijn complimenten over.  

Steun in de rug

Het is prachtig om te zien hoe de kerk in het ‘nieuwe normaal’ deze bevlogenheid blijft vasthouden. Door de coronacrisis ingegeven initiatieven krijgen een vervolg. Kwetsbare mensen mogen blijvend op aandacht rekenen. Het helpt hen om op de been te blijven.

Alle extra kosten die dit pastorale en diaconale werk met zich meebrengt, nemen kerken zonder aarzelen voor hun rekening. En dat terwijl er minder geld binnenkomt nu er geen gewone vieringen en dus minder collecteopbrengsten zijn. 

Daarom steun ik de ‘Extra Actie Kerkbalans’ van harte. Met Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Kerk, hun leden jaarlijks om financieel bij te dragen aan het werk dat hun eigen, plaatselijke kerk doet. Deze extra actie geeft kerken een steun in de rug om ‘omzien naar elkaar’ vol te kunnen houden. 

Plek voor iedereen

Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Het is daarom niet zomaar iets. Door naar elkaar om te zien, maken wij concreet dat God niet wegkijkt, maar ons ziet. Wat veranderde het leven van Zacheüs, die kleine belastingambtenaar uit de Bijbel, voorgoed? Het feit dat Jezus hem zag, belangstelling voor hem had, hem een nieuw perspectief bood. Omzien naar elkaar laat zien dat iedereen erbij hoort. Een plek voor iedereen, dat is wat de kerk wil zijn.

https://kerkbalans.nl/omzien-naar-elkaar

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)