Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Wie is Carel ter Linden?

Hij werd bekend bij een breed publiek vanwege het leiden van de huwelijksdienst van onder anderen koning Willem Alexander en Máxima, en van de uitvaartdiensten van prins Claus en prins Friso. Met name zijn overdenkingen maakten grote indruk, ook op minder kerkelijke mensen.

Carel ter Linden werd in 1933 in Amersfoort geboren. Beide grootvaders waren predikant. Zijn jongere broer Nico (overleden in 2018) zou ook predikant worden, onder andere in de Westerkerk in Amsterdam. 

Carel ging rechten en theologie studeren in Utrecht. Daarna werd hij legerpredikant en gemeentepredikant in Hoogvliet en Oegstgeest. Van 1983 tot 1999 was hij predikant van de Haagse Kloosterkerk. In die tijd ontstonden goede contacten met het Koninklijk Huis. 

Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?

Carel ter Linden is bij een breed publiek bekend geworden vanwege het leiden van de huwelijksdiensten van koning Willem Alexander en Máxima, van prins Constantijn en Laurentien, en van de uitvaartdiensten van prins Claus en prins Friso. 

Waarmee is zij/hij bekend geworden?

Het optreden van Ter Linden en met name zijn overdenkingen maakten grote indruk op een breed publiek, kerkelijk of minder kerkelijk. Zijn beschouwende, liefdevolle woorden gingen dwars in tegen de vooroordelen die bij velen bestaan over diensten en preken.  

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachtegoed?

Een ingrijpend moment in zijn leven was het overlijden van zijn echtgenote Diede, in de leeftijd van 55 jaar. Over rouwen schreef Carel ter Linden het indrukwekkende boek Een land waar je de weg niet kent

Na zijn emeritaat schreef Ter Linden boeken over de ontwikkeling in zijn eigen geloofsleven, waaronder Wat doe ik hier in Godsnaam? Hij beschreef hierin zijn veranderd geloof. Hij geloofde niet meer in een persoonlijke God en in een leven na de dood. Een persoonlijke God kan Ter Linden niet rijmen met wat er in het leven aan wreedheid gebeurt. Hij nam ook afstand van een letterlijk geloof in de opstanding van Jezus uit de dood. Deze geloofsopvatting was voor hem eerder een bevrijding dan een ontgoocheling. Er kwam daardoor ruimte voor een ander Godsbegrip. In Trouw zei hij daarover: “God is dat wat ons mensen heilig zou moeten zijn. En onder heilig versta ik: onaantastbaar, onmisbaar voor ons leven; wat deze wereld van binnenuit samen kan houden en wat ons – als we daar niet naar handelen – splijten zal en de wereld in een chaos laat verkeren.” 

Zien we de doorwerking van zijn gedachtegoed ergens terug?

Wat bij Carel ter Linden onveranderlijk is gebleven is de liefde voor het woord. En met name de liefde voor het Bijbelse Woord. Over de Bijbelse verhalen schreef hij Wandelen over het water. Ter Linden reikt in het boek als het ware sleutels aan om de beeldende taal van de verhalen te verstaan en ons wegwijs te maken in het landschap van het aloude Boek.

Carel ter Linden gaat nog steeds een aantal keren per jaar voor in de Haagse Kloosterkerk en houdt op vele plekken nog lezingen over Bijbelse verhalen, zijn geloof en rond zijn gedichten die verschenen zijn in de bundel Om een zin

Lees ook het theologisch profiel van Martin Luther King:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)