Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Zending geestelijk verzorger instelling

Bij een beroep van een predikant met bijzondere opdracht gaat het om een predikant die als geestelijk verzorger bij een instelling, zoals een ziekenhuis of een verpleeghuis, werkt.

De betreffende instelling is verantwoordelijk voor de rechtspositie van de predikant. Een ambtelijke vergadering (kerkenraad, classicale vergadering, generale synode) is verantwoordelijk voor de zogenaamde ‘kerkelijke zending’.

Die komt tot uiting in het beroep dat door de betreffende ambtelijke vergadering wordt uitgebracht. Er is bij een predikant met bijzondere opdracht dus sprake van een driehoeksverhouding: predikant, instelling en ambtelijke vergadering. Tussen de instelling en de ambtelijke vergadering moet ook een aantal afspraken worden vastgelegd. De ter beschikking gestelde documenten dienen daarbij als ondersteuning.

Benodigde documenten