Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Geestelijk verzorgers vinden hun zending belangrijk

Driekwart van de geestelijk verzorgers die zijn ‘gezonden’ door de Protestantse Kerk vindt deze zending belangrijk en relevant voor zijn werk. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek onder geestelijk verzorgers.

Zending vanuit de kerk

Hoe beleven geestelijk verzorgers hun zending vanuit de Protestantse Kerk? En wat zijn hun behoeften als het gaat om hun relatie met de Protestantse Kerk? Niet eerder is dat onderzocht, zegt Rachèl Koopman, werkzaam in de dienstenorganisatie voor de categoriale pastoraten. Dat betreft pastoraat dat buiten de gemeente plaatsvindt, bijvoorbeeld bij de krijgsmacht, de koopvaardij, in gevangenissen en in de zorg. “We kregen signalen van geestelijk verzorgers dat ze betrokkenheid vanuit de kerk missen. We constateerden dat we te weinig weet hebben van hun behoeften, en besloten tot een onderzoek dat ons helpt beter zicht te krijgen op het werkveld en de ervaringen van geestelijk verzorgers.”

Behoefteonderzoek

De dienstenorganisatie zette samen met de Protestantse Theologische Universiteit een kwantitatief behoefteonderzoek uit, waar 40 procent van de aangeschreven geestelijk verzorgers gehoor aan gaf. De grootste respons kwam van geestelijk verzorgers uit de zorg. Dat is ook het grootste werkterrein.

Dat bijna driekwart van de geestelijk verzorgers de zending vanuit de Protestantse Kerk als relevant ervaart, was een positieve ‘verrassing’ voor de onderzoekers. Het vormt aanleiding voor een theologische bezinning op het eigene van een protestantse zending. Koopman: “Die bezinning willen we laten aansluiten op de bezinning op het ambt die nu gevoerd wordt. Geestelijk verzorgers vormen een vijfde deel van het totaal aantal dominees binnen de Protestantse Kerk. Een significante beroepsgroep.”

Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat ruim 60 procent van de geestelijk verzorgers geen begeleidingscommissie heeft, terwijl dat verplicht is vanuit de kerkorde.

En als die commissie er wel is, functioneert deze vaak op afstand. Koopman: “We gaan goed kijken naar het functioneren van deze commissie en geven deze wellicht een andere invulling.”

Meerwaarde voor de kerk

Werk maken van verbeterde communicatie naar geestelijk verzorgers staat ook op de to-do-lijst. Koopman: “We willen graag beter met hen in verbinding staan, zodat zij zich onderdeel weten en voelen van de kerk, en hun meerwaarde voor de kerk kunnen uiten.” Want ook dat is een van de uitkomsten van het onderzoek: geestelijk verzorgers willen graag hun ervaring inzetten voor de vitaliteit van de kerk. Die wederkerigheid versterken is dan ook een van de vijf aanbevelingen uit het onderzoek die de komende tijd verder uitgewerkt worden. 

Onderzoeksrapport downloaden

Op de foto: ds. Helene Perfors, koopvaardijpredikant | Fotograaf: Xander de Rooij

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)