Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Gezinsgesprek over The Passion

Pijl naar links Ideeën

Gezinsgesprek over The Passion

7 korte werkvormen voor een gesprek over thema's uit The Passion. 

Doel: 

 • Gezinnen met kinderen in de bovenbouw van de basisschoolleeftijd (eventueel basiscatechese, kindernevendienst, bovenbouw basisschool, catechesegroep brugklas) uitdagen tot een geloofsgesprek over The Passion.

Nodig

 • scherm om een film op te kijken (tablet, laptop, computer, tv);
 • device om mee te filmen (telefoon);
 • briefjes, pennen en een mand of schaal;
 • oude tijdschriften, folders of kranten, lijm, papier en een schaar; 
 • kaarten of materiaal om kaarten te maken; 
 • steem voor iedere deelnemer. 

Inleiding 

Bij deze werkvorm bij The Passion ga je als gezin met elkaar in gesprek naar aanleiding van The Passion! Zo'n gesprek kan best lastig zijn. Hoe doe je dat nu, met kinderen praten over grote levensthema’s en over geloof? Wat doe je als je zoon niets terug zegt? Wat doe je als je dochter kritische vragen stelt? Omdat elke opvoeder het wel eens lastig vindt met kinderen het geloofsgesprek aan te gaan hebben we als Jong Protestant in samenwerking met Kliederkerk handige tips op een rij gezet die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. De tips kunnen natuurlijk ook gewoon tijdens een autorit met je kind of aan tafel als geloofsthema’s aan de orde komen.

1. Neem het kind serieus als gelovige 

In de Bijbel zien we dat God ook tot jonge kinderen spreekt.  Denk bijvoorbeeld aan de jonge Samuel die kinderen inschakelt in zijn plan en een taak geeft, bijvoorbeeld in het verhaal van Naäman en het jonge dienstmeisje. God neemt kinderen als mens en als gelovige serieus. Hij spreekt ook tot hen. Daarom mogen wij als ouders kinderen ook serieus nemen in wat zij van God ervaren en in hoe zij Hem zien. Hierdoor wordt het geloofsgesprek een gelijkwaardig gesprek. Natuurlijk blijf jij de ouder, maar je bent ook samen schepsel en kind van God. 

2. Hersens op aan

Daag kinderen uit tot nadenken en verder denken. Ouders en opvoeders hebben soms de neiging te gaan zenden waardoor een kind kan afhaken. Door het kind juist uit te dagen: ‘hoe denk jij dan dat het zit?’ neem je het kind serieus en komt het gesprek op gang. Aarzel niet moeilijke levensvragen ook aan kinderen voor te leggen. Vaak komt er meer wijsheid uit dan wij zouden vermoeden!

3. Vertellen stimuleren

Geef het kind in het gesprek ruim het woord. Daag het kind uit verder te vertellen en echt uit te leggen wat het bedoelt. Geef het kind niet te snel een reactie en laat door een luisterende houding (oogcontact, knikken etc) merken dat je echt geïnteresseerd bent in wat het kind vertelt. Ook al lijkt het voor jou triviaal, neem een luisterende houding aan en laat het kind echt merken dat zijn of haar verhaal er toe doet. 

4. Gericht doorvragen

Wacht met het delen van jouw inzichten maar vraag door: Waarom denk jij dat? Wat vind jij van dat verhaal? Waarom zie je dat zo? Wat kunnen wij daar nu dan mee? Door actief vragen te stellen en gericht door te vragen, voelt het kind zich niet alleen serieus genomen, zo komt ook het wederkerig geloofsgesprek echt op gang. 

5. Pas je aan het ontwikkelingsniveau van het kind aan

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen nog niet altijd zo goed abstract denken. Pas je taal daarop aan, en geef veel concrete voorbeelden. Jonge kinderen tot een jaar of 7 kunnen nog heel fantasievol zijn en dingen letterlijk nemen: mama is nog even in de kerk blijven plakken is dan een beangstigende boodschap! Kortom: stem af op het ontwikkelingsniveau van jouw kind!

 

Uitvoering 

Met deze werkvorm kun je met je gezin op een luchtige en aansprekende manier aan de slag rond zeven thema’s uit The Passion: vriendschap, verraad, in de steek laten, moederliefde, lijden, vergeving en dood. Je kunt alle thema’s achter elkaar behandelen, een thema kiezen die jullie interessant lijkt of bijvoorbeeld in de lijdensweek iedere dag aan de slag met een ander thema. Bij ieder thema hoort een gespreksvraag en een doe-opdracht!

Tip: Schrijf de thema’s op 7 briefjes en stop ieder briefje in een envelop. Trek steeds wanneer je met deze werkvorm aan de slag gaat een envelop en laat je verrassen met welk thema jullie aan de slag gaan! 

Thema 1: Vriendschap 


Doel:

 • Kinderen denken aan de hand van de persoon van Petrus na over vriendschap. 

Nodig: 

 • telefoon, tablet of laptop/computer. 

Uitvoering: 

 • Stap 1: Bekijk de videoThe Passion thema 1 - vriendschap'

 • Stap 2: Ga met elkaar in gesprek over de vraag van Petrus uit The Passion.
  Hulpvragen:
  - Wie is jouw vriend?
  - Wat maakt iemand tot een vriend?
 • Stap 3: Zijn jullie uitgepraat? Maak een vlog!
  Wie is voor jou een echte vriend? Neem met je telefoon een vlog op voor deze persoon en vertel aan hem wat hij voor jou betekent. Stuur de vlog als verrassing naar deze persoon!

  Extra: Kijk als gezin met elkaar naar de vlogs die jullie hebben opgenomen. Wat vind je mooi aan de vlog van de ander?

Thema 2: Verraad

Doel:

 • De kinderen denken na over verraad en vriendschap naar aanleiding van het verhaal van Judas uit The Passion. 

Nodig: 

 • telefoon, tablet of laptop/computer; 
 • briefjes;
 • pennen
 • mandje of schaal. 

Uitvoering: 

 • Stap 1: Bekijk de video The Passion’ thema 2 - verraad'


 • Stap 2: Ga met elkaar in gesprek over de vraag van Judas uit The Passion.
  Hulpvragen:
  - Hoe heeft Judas Jezus verraden?
  - Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben? En Judas?
  - Heb jij wel eens iemand verraden?
  - Ben je wel eens verraden?

 • Stap 3: Zijn jullie uitgepraat? Ga een potje Judassen!
  Judas verraadt Jezus. In dit spel draait het ook om verraad. Iedereen schrijft zijn naam op een papiertje, vouwt het dubbel en stopt het papiertje in een mand of schaal. Daarna trekt iedereen een lootje. Als iemand zichzelf heeft getrokken, moeten de lootjes opnieuw worden getrokken. Je gaat proberen om alleen met de persoon van je lootje in een ruimte te zijn. Zodra dat zo is, zeg je: ‘Je bent verraden’. Deze persoon is af en je neemt het lootje van deze persoon over. Nu ga je proberen deze nieuwe persoon te ‘verraden’. Staat je eigen naam op het lootje? Helaas, dan ben je ook af. Je stopt de lootjes van de personen die af zijn dubbelgevouwen weer terug in de mand of schaal. Ontbreekt er nog een lootje? Vouw de lootjes open en kijk welke persoon het spel heeft gewonnen!

Thema 3: In de steek laten 

Doel:

 • De kinderen denken met elkaar na over trouw in vriendschappen en wat het betekent om iemand (niet) in de steek te laten, dit naar aanleiding van het verraad van Petrus uit The Passion. 

Nodig: 

 • Telefoon, tablet of laptop 

Uitvoering: 

 • Stap 1: Bekijk de video The Passion thema 3 - in de steek laten’


 • Stap 2: Ga met elkaar in gesprek over de vraag van Petrus uit The Passion.
  Hulpvragen:
  - Wie heeft jou wel eens in de steek gelaten?
  - Waardoor liet Petrus Jezus in de steek denk je?
  - Wat zou jij doen als je in zijn schoenen stond? 

 • Stap 3: Zijn jullie uitgepraat? Raad het lied!
  Petrus laat Jezus in de steek. Hij zegt dat hij hem niet kent. Er zijn veel liedjes over dit thema. Bedenk om de beurt een lied dat bij dit thema past en zoek het op YouTube op zonder het aan de anderen te laten zien. Wie raadt als eerste om welk liedje het gaat? Die persoon is dan aan de beurt.

Thema 4: Moederliefde 

Doel:

 • De kinderen denken aan de hand van de persoon van Maria na over moederliefde, is dat altijd liefde die je van je (biologische) moeder krijgt of kan iedereen moederliefde geven? 
 • De kinderen verkennen wat hoort bij het woord liefde door middel van het maken van een collage. 

Nodig: 

 • telefoon, tablet of laptop; 
 • oude tijdschriften, folders of kranten; 
 • lijm; 
 • groot vel papier; 
 • schaar. 

Uitvoering: 

 • Stap 1: Bekijk de video The Passion thema 4 - moederliefde


 • Stap 2: Ga met elkaar in gesprek over de vraag van Maria uit The Passion.
  Hulpvragen:
  - Is er een verschil tussen bijvoorbeeld moederliefde en vaderliefde volgens jou? Wat is het verschil?

 • Stap 3: Zijn jullie uitgepraat? Ga op zoek naar liefde! 
  Jullie gaan met elkaar op zoek naar liefde. Neem allemaal een oude krant of tijdschrift en zoek woorden of afbeeldingen die bij de liefde horen en knip of scheur ze uit. Plak daarna deze woorden en afbeeldingen op het grote vel papier en ontwerp samen deze collage.

Thema 5: Lijden 

Doel:

 • De kinderen denken na over lijden in de wereld. Waarom moeten goede mensen lijden? Wat is lijden?
 • De kinderen bedenken manieren om mensen die het moeilijk hebben te helpen. 

Nodig: 

 • telefoon, tablet of laptop; 
 • kaarten of materiaal om kaarten te maken. 

Uitvoering: 

 • Stap 1: Bekijk de video The Passion thema 5 - lijden


 • Stap 2: Ga met elkaar in gesprek over de vraag van Maria uit The Passion.
  Hulpvragen:
  - Waarom is er lijden in de wereld denk jij?
  - Kunnen wij iets doen aan het lijden in de wereld?
  - Kan Jezus iets doen aan het lijden in de wereld? Geef jou mening en leg uit. 

 • Stap 3: Zijn jullie uitgepraat? Wees er voor een ander! 
  Het thema van The Passion is ‘Ik ben er voor jou’. Steek iemand een hart onder de riem. Schrijf een kaartje aan iemand die wel wat bemoediging kan gebruiken en verstuur of bezorg deze.

Thema 6: Vergeving 

Doel:

 • De kinderen denken na over het thema vergeving. Ze delen waar ze zelf boos over zijn en gooien een steen weg, als een symbool voor het weggooien van boosheid. 

Nodig: 

 • telefoon, tablet of laptop; 
 • steen voor ieder gezinslid.

Uitvoering: 

 • Stap 1: Bekijk de video The Passion thema 6 - vergeving.


 • Stap 2: Ga met elkaar in gesprek over de vraag van Jezus uit The Passion.
  Hulpvragen:
  - Wie heeft jou wel eens pijn gedaan met woorden of daden?
  - Wie heb jij weleens pijn gedaan?
  - Wat zegt het verhaal van The Passion ons over pijn en vergeving denk jij?
  - Wat kunnen we daarmee in ons dagelijks leven volgens jou? 

 • Stap 3: Zijn jullie uitgepraat? Weg met de last!
  Als je boos op iemand bent, kan dit als een last voelen die je met je meedraagt. Denk met elkaar na of er iets is waar je boos om bent, terwijl je het eigenlijk af wilt sluiten. Als je iets hebt bedacht kun je een steen pakken. De steen staat symbool voor je last. Ga met elkaar naar een sloot, kanaal of rivier en gooi de stenen in het water. Denk je dat je de last achter je kunt laten?

Thema 7: De dood 


Doel: 

 • De kinderen denken na over het thema de dood, reageren op het opstandingsverhaal en gaan fotograferen naar aanleiding van het gesprek. 

Nodig: 

 • telefoon, tablet of laptop; 
 • camera of telefoon. 

Uitvoering: 

 • Stap 1: Bekijk de video The Passion thema 7 - dood


 • Stap 2: Ga met elkaar in gesprek over de vraag van Jezus uit The Passion.
  Hulpvragen:
  - Ken jij iemand die dood is gegaan?
  - Is er leven na de dood denk jij?
  - In het paasverhaal lezen we dat Jezus na de dood opstond. Wat vind jij daarvan? 

 • Stap 3: Zijn jullie uitgepraat? Ga fotograferen!
  Leven na de dood? Stel, er is leven na de dood: wat hoop je dat er ook dan nog zal zijn? Dit kan alles zijn, iets uit de natuur, een persoon of misschien wel je spelcomputer. Maak een foto van hetgeen waar jij aan denkt en bekijk met elkaar jullie foto’s.