Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ouderen èn jongeren gedenken dierbaren

Pijl naar links Ideeën

Samen overledenen gedenken kan tijdens een speciale kerkdienst, maar ook tijdens een gewone eredienst. Het licht van de paaskaars brandt deze dienst ter gedachtenis aan hen die ons ontvallen zijn. De paaskaars kan met het opzeggen van deze zin worden aangestoken door een jongere.

Voor de nabestaanden liggen kaarsen klaar. Bijvoorbeeld zogenaamde devotiekaarsen waar u eventueel een druipkartonnetje aan kan bevestigen. Te bestellen via: kerkkaars.nl  

In de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch gebruikt men gewone kaarsen die gepersonaliseerd worden door de namen te kalligraferen op een naamstrookjes van mooi, stevig papier. Zo is in de dienst duidelijk voor wie de kaars is, en kan de kaars mee naar huis ter herinnering.

Een aantal jongeren kunnen voor in de kerk de kleine kaarsen aansteken aan de paaskaars. Vervolgens kunnen na het noemen van de namen een aantal nabestaanden een kleine kaars aangereikt krijgen. Zo vormen ze samen een halve cirkel. Elke jongere geeft aan een nabestaande een kaars aan om samen dierbaren te gedenken. 

Het voordeel van deze werkwijze is dat mensen die verdrietig zijn of overweldigd door emoties niet ook nog zelf, met mogelijk trillende handen, een kaars hoeven te ontsteken en zij hoeven ook niet alleen naar voren te lopen. De jongeren steken de kaars aan, waardoor er een verbinding van generaties is. Na het aansteken van de kleine kaarsen overhandigen de jongeren de kaarsen aan de nabestaanden. 

De jongeren staan op een onnadrukkelijke manier centraal in de dienst. Zij verrichten die belangrijke taak door het licht te ontsteken, en later, die kaars te overhandigen. Ze beschouwen het zelf ook als een belangrijke taak, waar ze niet graag zonder willen.

Passende muziek 

Vervolgens kan de dienst verder ingevuld worden met passende muziek en eventueel teksten en gedichten die kunnen worden voorgedragen door zowel ouderen als jongeren. 

Een voorbeeld kan zijn: Na de namen: Grave (uit: Partita 4) - G.P. Telemann (1681-1767). Je kunt hiervoor een kerkmusicus of koor uitnodigen; dit is een stuk voor blokfluit en kabinetorgel. 

Na het voorlezen van de namen: Largo (uit: Sonate in d) - B. Marcello (1686-1739). 

Uit het liedboek: Lied 947

Aan het eind van de dienst kunnen de aanwezigen nog worden gewezen op de mogelijkheid om zelf in de kerk of in een stiltekapel een kaars te ontsteken om iemand te gedenken. Dit is belangrijk omdat uiteraard niet iedere dierbare in een dienst genoemd worden.