Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening bij Allerzielen of Eeuwigheidszondag

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Steek een kaars aan met de woorden: 

Licht van Christus. Als alles duister is, een vuur dat nooit meer dooft.

Wees een moment stil. 

Eeuwigheidszondag doet ons stilstaan bij ons broze en kwetsbare bestaan - een mensenleven is eindig. We noemen de namen van de gestorvenen. We denken aan de mensen die we missen. 

Tegelijk zit in het woord ‘eeuwigheid’ troost: er is méér dan deze tijd, dit aardse bestaan. God kent ons leven en laat ons niet los, ook niet over de grens van de dood. “Tussen mij en de dood staat voorgoed Jezus Christus”, zei iemand. “Ik weet niet hoe het zal zijn, maar bij de laatste halte wacht Hij me op”, verwoordt een oudere man zijn gedachten over wat hij verwacht na de dood.

In de kerk vertrouwen we onze doden toe aan Gods eeuwige liefde. 

Lees en zing

Kies een van de volgende mogelijkheden: 

  • Lees en/of zing samen Lied 920, een gedicht van Ad den Besten. Wissel daarna uit: wat zegt dit lied jou?; welke zin valt je op?
  • Lees samen Romeinen 8:38 en 39. Vertel elkaar in tweetallen welke teksten of verhalen uit de Bijbel jou helpen bij het nadenken over dood en verdriet. Waar put jij troost uit?
  • Luister daarna samen naar het Taizélied Behoed mij o God
  • Eindig met het gebed van Luther: 

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

Bekijk hier andere vergaderopeningen