Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Een eigen gemeente binnen Protestantse Kerk voor binnenvaartschippers

De Protestantse Kerk in Nederland heeft een 'varende gemeente'. Op zondag 12 november is de kersverse kerkenraad van de nieuwe kerngemeente geïnstalleerd. Binnenvaartpredikant Dirk Meijvogel is dankbaar: “Schippers op de binnenvaart hebben nu een eigen plaats binnen onze kerk.”

Dat de varende gemeente nu een zelfstandige (kern)gemeente is binnen de Protestantse Kerk, stemt ds. Meijvogel dankbaar. “Het geeft helderheid over de zending van de kerk aan schippers op de binnenvaart, een aparte doelgroep binnen het categoriaal pastoraat.” Hij vindt het een stukje erkenning voor een groep die snel tussen wal en schip valt. “De meeste schippers zijn wel lid van een gemeente aan de wal, maar komen daar weinig omdat ze aan het varen zijn. Nu is er voor hen een eigen plaats in de kerk.”

Kerkdienst of bijbelstudie

Ds. Meijvogel is sinds 2014 predikant voor de binnenvaart, een van de categoriaal pastoraten binnen de Protestantse Kerk. Sinds juni 2022 heeft hij een fulltime aanstelling. In het Duitse Duisburg en Mannheim worden wekelijks kerkdiensten gehouden voor binnenvaartschippers. Meijvogel gaat zelf tijdens de meeste diensten voor in Duisburg, Mannheim bezoekt hij zo’n zes keer per jaar. “We nodigen daar gastvoorgangers uit vanuit verschillende kerkgenootschappen.” Het aantal mensen per dienst varieert van 50 tot nul. “Schippers varen overal en nergens in Europa, dus het aantal bezoekers van de diensten varieert.” Als er meer dan 10 mensen zijn, houdt Meijvogel een kerkdienst, en anders verzorgt hij een bijbelstudie met zang en ontmoeting aan tafel.

Trek naar het water

De liefde voor het varen zit diep bij ds. Meijvogel. Voor hij voorganger werd voer hij 10 jaar op de Noordzee met een eigen schip. Toen hij een sterke roeping voelde om predikant te worden, verkocht hij de boel. Van dit geld kon hij met zijn gezin leven in zijn studietijd. De trek naar het water bleef. Eerst was hij een aantal jaren gemeentepredikant van een ‘walgemeente’, zoals hij dat in schipperstaal noemt. “Toen de vacature voor binnenvaartpredikant kwam, zag ik dat als een cadeau van God.”

De kerk naar je toe

Regelmatig bezoekt Meijvogel op zijn motor schippers aan boord. “Bijna alle schepen hebben een autokraan. Bij een van de autosteigers spreek ik af met de schippers.” Hij rijdt ernaartoe, gaat met motor aan boord en vaart een poosje mee. Dan is er tijd voor een goed gesprek. Hij merkt dat dit enorm op prijs wordt gesteld door de schippers en hun partners. “De meeste mensen die ik spreek komen uit de gezinsvaart. Kinderen gaan naar een internaat, man en vrouw varen op het schip. Dat betekent dat ze veel aan boord zijn en weinig contact hebben met anderen.” Zijn boordbezoek duurt soms wel een dag. “Er is tijd voor fijne, diepe gesprekken. Zo kom je als kerk echt naar de mensen toe.”

Kerngemeente

Er is een lang traject voorafgegaan aan de oprichting van de varende gemeente. In 2017 besloot de Protestantse Kerk te onderzoeken of het binnenvaartpastoraat een zelfstandige gemeente van bijzondere aard zou kunnen worden. Dat traject richting een zelfstandige (kern)gemeente is nu afgerond. Op zondag 12 november werd de oprichting van de varende gemeente gevierd tijdens een feestelijke dienst in de Nederlandse Kerk aan de Ruhr in Duisburg. Er is ook een nieuwe kerkenraad van 10 personen geïnstalleerd. Omdat het vrijwel niet mogelijk is om een voltallige kerkenraad te vormen van varende schippers, is besloten tot de oprichting van een kerngemeente. “Daarvoor gelden lichtere, soepeler regels. Hierdoor kunnen we toch een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn”, zegt ds. Meijvogel. Officieel valt de gemeente onder de classis Gelderland Zuid en Oost.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)