Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘De gemeente ziet ons als een team dat elkaar aanvult’

Kerkelijk werker Tine de Vries (62) en predikant Jak Verwaal (64) werken samen in de Protestantse Gemeente Stiens. De een verzorgt het pastoraat, de ander vorming en toerusting. “We vullen elkaar prachtig aan, en zo ziet de gemeente dat ook.”

Tine de Vries is al elf jaar verbonden aan Stiens, Jak Verwaal ging er twee jaar geleden aan de slag na een vacatureperiode van drie jaar waarin De Vries de meeste werkzaamheden op zich nam. “Tine is hier de ervaren kracht”, vertelt Jak Verwaal. “Ze kent alles en iedereen hier.” De Vries vult aan: “Maar het is fijn om het werk nu samen met jou te doen.”

We vullen elkaar aan

Stiens is een protestantse gemeente van ongeveer 1200 leden. “Ons ledental daalt wel iets, maar gelukkig nog niet hard”, vertelt Tine de Vries. “We zijn een levendige gemeente, waar veel wordt georganiseerd. Daarom is het goed dat wij dit werk nu samen doen.”

De taken zijn goed verdeeld: De Vries regelt alle pastoraatszaken, Verwaal gaat voor in de kerkdiensten en verzorgt de vorming en toerusting. Afgesproken is dat Verwaal zich richt op de gemeenteleden van 50 jaar en jonger en De Vries op de oudere generatie in de kerk. Beiden hebben er absoluut geen moeite mee als een gemeentelid juist de ander wil spreken. “Het is fijn als mensen bellen wie ze nodig hebben”, aldus De Vries. Verwaal voelt helemaal geen verschil in functies. “We zijn gewoon allebei de dominee. De gemeente ziet ons als een team dat elkaar aanvult.”

Gemeenteleden in hun kracht zetten

Verwaal en De Vries hebben samen een missie: zoveel mogelijk mensen in de gemeente betrekken bij het kerkenwerk. “Het is belangrijk dat een gemeente een predikant, kerkelijk werker of kerkenraad heeft die leiding neemt", zegt Verwaal. “Op hun beurt kunnen zij mensen in de gemeente weer motiveren om leiding te geven aan kleine groepen of initiatieven.” In Stiens zien ze de vruchten al. “Tine heeft allerlei teams opgezet”, zegt Jak Verwaal. “Het ene team coördineert, een ander regelt de verwelkoming van nieuwe gemeenteleden en weer een ander verzorgt de felicitaties aan gemeenteleden.” De Vries: “Ik heb met diverse mensen om de tafel gezeten en hen gevraagd wat ze zelf graag willen betekenen voor de kerk. Het was een enorme klus, maar het werkt echt. Nu kunnen we vacante plekken opvullen met mensen die voor dat stukje kerkenwerk hun gaven en talenten willen inzetten. We zetten gemeenteleden daarmee echt in hun kracht.”

Eén predikant, meerdere werkers

Wat ze in het klein in hun gemeente doen, zien ze ook als oplossing voor het ontstaan van ‘witte vlekken’ in de regio: samenwerken op allerlei vlakken. “Het kan een mogelijkheid zijn dat één predikant drie tot vijf dorpen bedient en er daarnaast kerkelijk werkers en jeugdwerkers zijn die andere werkzaamheden in de gemeenten oppakken”, aldus Verwaal. Dat kan al snel nodig zijn, merkt Tine de Vries. “Op een recente classisbijeenkomst voor het noorden van het land hoorden we dat er nu al 80 vacante gemeenten zijn in Groningen, Friesland en Drenthe. Dat geeft de nood aan. Een predikant voor meerdere dorpen, met hulp van andere werkers in de kerk, zou een van de oplossingen kunnen zijn.” 

Iedereen is nodig

De Vries en Verwaal hopen elkaar de komende jaren - voor hun emeritaat - op allerlei vlakken te blijven versterken. Zijn academische opleiding vergelijkt ds. Verwaal weleens met een heipaal. “Het dient als fundament, maar is nog niet het gebouw of het leven zelf. Het is mooi om deze opleiding te hebben, maar in de praktijk van het kerk-zijn is nog meer nodig. Een pionier, een kerkelijk werker, een musicus: de kerk heeft ze allemaal nodig in het brede scala aan gemeentelijke activiteiten. Ik kan mijn werk hier alleen doen als ook andere mensen, zoals Tine, hun talenten inbrengen.”

Lees ook:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)