Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Erica Scheenstra gunt alle collega’s een werkgemeenschap

Elke ring kent minstens één werkgemeenschap waar predikanten, kerkelijk werkers en pioniers samenkomen. Het doel is onderlinge ontmoeting en gesprek. “Ik gun alle collega’s dat zij zo’n plek hebben”, zegt ds. Erica Scheenstra.

Werkgemeenschap

De werkgemeenschap waar ds. Erica Scheenstra (Grote Kerk Den Bosch) voorzitter van is, is een goed werkende werkgemeenschap. Zelf spreekt ze liever van werkgezelschap. “Dat klinkt gezelliger en het heeft iets in zich van het leren aan elkaar, zoals een gezel leert van zijn meester.” Haar werkgemeenschap, die eens in de acht weken bij elkaar komt, beslaat een grote regio, het gebied van de oude classis Den Bosch. “De opkomst is goed. Mensen vinden het fijn om aanwezig te zijn. Ze verstaan elkaar, er is een klik.”

Met elkaar sparren

Het is fijn om een plek te hebben waar je elkaar ontmoet, vindt Scheenstra. “We beginnen altijd met de lunch. Dat uur is er om bij te praten. Daarna hebben we een bijeenkomst van twee uur rond een thema, inhoudelijk en werkgerelateerd. De laatste keer spraken we over ‘krimp zonder kramp’, een onderwerp dat ons allen aangaat. Op veel plekken hebben predikanten en kerkelijk werkers het zwaar, vooral op de eenmansposten. Zo’n werkgezelschap is er om stoom af te blazen, om met elkaar te sparren, om weer moed te verzamelen.” 

Samenwerken in de buurt

Zonder werkgemeenschap zou je, zeker op een eenmanspost, het gevoel kunnen hebben dat je het in je eentje moet doen, dat je werkt op een eiland, denkt Scheenstra. “En je mist dan de uitwisseling van ideeën. Wij benutten het werkgezelschap ook om te kijken of we samenwerkingspartners in de buurt kunnen vinden. In en rond Den Bosch doen we bijvoorbeeld voor Kerst een engelenproject samen, en ook Hemelvaart doen we samen. Het nut van het werkgezelschap reikt dus verder dan de bijeenkomsten.”

Niet veel nodig

Ze hoort weleens van werkgemeenschappen die niet goed functioneren. En dat is jammer, vindt Erica Scheenstra. “Er is niet veel nodig om de werkgemeenschap goed te laten draaien. Het gaat erom dat je je eraan wilt verbinden, commitment dus. Dat je het belangrijk vindt om dingen te bespreken die ertoe doen, en er zo nodig een hulpvraag neer wilt leggen. Het werkgezelschap is er dan om mee te denken, er voor je te zijn. "Ik gun alle collega’s dat zij zo’n plek hebben.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)