Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Permanente educatie

Een leven lang leren

Voor predikanten en kerkelijk werkers is er een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing en begeleiding: de permanente educatie (PE).

Permanente educatie

De Protestantse Kerk wil met de kwaliteitsimpuls van de permanente educatie een bijdrage leveren aan de bedieningsvreugde en het werkplezier van de predikanten en kerkelijk werkers. Het gaat erom dat zij hun vak bijhouden, als theoloog, catecheet of pastor. Het werken in de gemeente vraagt bovendien om het zelf open blijven voor de Schrift in de context van de huidige samenleving. Dit bevordert dat de kerk blijvend vindplaats is van geloof, hoop en liefde.

Kerkenraden dienen ervoor zorg te dragen dat predikanten en kerkelijk werkers aan hun verplichting tot het volgen van permanente educatie kunnen voldoen.

Mentoraat in het eerste jaar

Beginnend predikanten, kerkelijk werkers of geestelijk verzorgers worden in het eerste jaar van hun (gemeente)werk begeleid door een mentor.

Primaire nascholing vanaf het tweede jaar

Na het mentoraat volgt de primaire nascholing. In deze nascholing ontmoeten beginnende predikanten/kerkelijk werkers, verbonden aan hun eerste gemeente of instelling, elkaar voor een uitwisseling van en reflectie op hun werkervaringen. 

Voortgezette nascholing

Als u het mentoraat en de primaire nascholing heeft afgerond volgt de voortgezette nascholing. Deze geldt alleen voor predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een gemeente. Geestelijk verzorgers hebben een eigen traject binnen hun eigen werkkring. De voortgezette nascholing binnen de permanente educatie kan ook, voor een periode van maximaal twee cycli van vijf jaar, ingevuld worden door het volgen van een specialisatie.

Permanente educatie in de regio

Op zoek naar verdieping of toerusting binnen de werkgemeenschap? Lopen jullie veel tegen dezelfde vragen aan en willen jullie daar graag onder begeleiding van experts samen mee aan de slag? Bespreek dan eens of het gezamenlijk aanbod van de Protestantse Theologische Universiteit, Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Windesheim iets voor jullie is en vraag naar de mogelijkheden in jullie regio. 
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)