Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

FRIS: nieuwe tools voor iedereen, uitzonderingen voor kleine gemeenten

Van heel kleine gemeenten en diaconieën binnen de Protestantse Kerk worden soms onevenredig veel gegevens en controles gevraagd in de kerkelijke administratie. Voor hen zijn er nu een aantal uitzonderingen gemaakt die ook in FRIS worden verwerkt. Ook heeft FRIS handige nieuwe mogelijkheden voor alle gemeenten.  

Micro-gemeenten en kleine diaconieën

Het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) heeft samen met de Classicale Colleges (CCBB´s) een eerste evaluatie gedaan van de opmerkingen van gemeenten en diaconieën over de praktische toepassing en werking van de richtlijnen en de weerklank daarvan op FRIS.

De bijna 3.000 gemeenten en diaconieën binnen de Protestantse Kerk in Nederland kunnen, als je kijkt naar balans en exploitatie, ingedeeld worden van heel klein naar heel groot. Tot nu toe worden vooral van heel kleine gemeenten met een zeer beperkte geldstroom,  gemakshalve de categorie ‘micro’ genoemd, soms onevenredig veel gegevens en controles gevraagd. 

Uitzondering op aantal onderdelen

Micro’s hebben geen personeel in dienst, hebben geen of vrijwel geen beleggingen en een gering bedrag aan baten. Daarom heeft het GCBB besloten voor deze micro-gemeenten en -diaconieën een uitzondering te maken op een aantal onderdelen in de richtlijn, die meteen van toepassing worden op de jaarrekening 2021:

  • Er wordt slechts een beknopt bestuursverslag of toelichting gevraagd op de jaarrekening en geen uitgebreid bestuursverslag
  • De verklaring van de kerkenraad wordt beperkt
  • De controlevragen aan de (kas)controlecommissie worden beperkt 

Bijna de helft van de diaconieën en ook sommige gemeenten zullen daar veel baat bij hebben. Voor overige gemeenten en diaconieën wijzigt er voorlopig niets. De details worden op dit moment uitgewerkt. Daarna zal FRIS eind maart of begin april worden aangepast.   

Nieuwe mogelijkheden in FRIS

  1. Er komt een hulpmiddel in FRIS voor de standaardberekening van de actuele waarde van landbouwgronden. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst voor de waardering van verpachte gronden in box 3 kan daarmee eenvoudig per perceel de in de richtlijn begroting en jaarverslaggeving opgenomen berekening voor de actuele waarde van landbouwgronden uitgevoerd worden. Als er uitzonderingen zijn op de standaard, kan dat aangegeven worden. Dan volgt geen berekening en moet je zelf de berekening uitvoeren. Het hulpmiddel is te vinden bij de rekening 00.80 ‘onbebouwde eigendommen’.

  2. Op het gemeentescherm kan opgevraagd worden waarom een stuk nog niet gestart kan worden. Dat kan met het vraagtekentje dat naast de knop ‘starten’ op het scherm staat.

  3. Alle brieven die door het CCBB via FRIS verstuurd worden, zijn voor gemeenten en diaconieën rechtstreeks op het gemeentescherm te raadplegen via de link ‘brieven’. 

  4. Bij foutmeldingen wordt er een melding gegeven en komt er een rode rand rond velden met een fout. Dat gebeurde nu ook al. Hier wordt aan toegevoegd dat er per veld aangegeven wordt wat de fout is, zodra de cursor op een rood omrand veld gezet wordt. 

  5. In de meerjarenraming kunnen de details van de berekening van de vrije buffer en van de liquiditeit opgevraagd worden. Dat gebeurt met de link ‘berekening vrije buffer en liquiditeit’ naast ‘vrije buffer en liquiditeit’ op het scherm ‘totaal raming’.

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)